SAM 04

Stiahnuť PDF (100 MB)

Stiahnuť PDF

“Umenie z pohľadu klasickej estetiky vyjadruje vonkajšiu skutočnosť, transformuje ju pomocou mimézis (podľa Platóna prostá kópia skutočnosti) a ilúzie.” Toľko citát z wikipédie. Nad tým čo je a nie je umenie vo svojej podstate sa však zamýšľame málokedy. A tak to má byť. Umenie cítime. Je čisto subjektívne a preto ho každý vníma inak. Čo je pre jedného konzumenta krásne a zaujímavé, je pre druhého nezmysel či gýč. Avšak definícia pojmu umenie je sama o sebe umením. No poďme už z tohto bludného kruhu von…

V tomto čísle znova nájdete skoro dve desiatky skúsených i začínajúcich autorov z celého sveta venujúcich sa rôznym štýlom výtvarného umenia. Výber samotných autorov závisí nielen od ich ochoty u nás publikovať bez nároku na honorár, ale i od nášho subjektívneho pohľadu na umenie ako také. Uverejňujeme práce ktoré sa nám páčia a ktoré sú pre nás ideálnou kombináciou mimesis a ilúzie. Dúfame, že oboch ingrediencií bude dostatok i v budúcnosti.

Podľa Sigmunda Freuda sú umelci úchylné a nezdravé osobnosti. To bol ale „lichotník“.