OKAMIHY

Katarína Bezáková – Victor Breiner – Boris Bunčák – Peter Dobiš...
Okamihy - The moments

RENATA VOGL

„Myslím, že historické techniky sa nedajú neobľúbiť.“ Renata Vogl sa fotografiou...
© Renata Vogl

ZA KRÍŽOM

Slovenské národné múzeum – SPIŠSKÉ MÚZEUM v Levoči v spolupráci s DOMOM...
Grid

ANDREJ PALACKO

Fotograf Andrej Palacko sa venuje reportážnej a umelecko-reportážnej fotografii už tridsať...
© Andrej Palacko