BARDAF INTERNATIONAL EXHIBITION

Cieľom súťaže je propagácia výtvarnej fotografie. Fotografie zaslané do kategórie: Kultúrne dedičstvo UNESCO musia byť zhotovené na miestach, ktoré sú vyhlásené ako kultúrne alebo prírodné dedičstvom UNESCO. V prípade pochybnosti autor je povinný doložiť na výzvu miesto kde fotografia vznikla. Súťaž je určená pre fotografov z celého sveta, ktorí zašlú max. 4 fotografie do každej kategórie. Digitálne súbory musia byť zaslané vo formáte JPEG v rozlíšení najviac 1024 pixelov dlhšia strana, krát 768, štvorec 768×768, maximálna veľkosť 800kb. Názov súboru musí byť vo formáte: priezvisko-posledné štyri čísla svojho telefónu-kategória a poradové číslo fotografie (napríklad.: smith-1234-A1.jpg).
Digitálne fotografie je možné zaslať troma spôsobmi:

  1. na adresu: Ing. Gabriel Grund, Kukorelliho 46, 08501 Bardejov, Slovakia spolu s poplatkom na CD nosiči
  2. emailom na adresu: fotoklubbardaf@gmail.com, v prílohe okrem fotografii zaslať aj prihlasovací formulár
  3. on-line: http://www.fotostrom.eu/forms/Bardaf2014/Bardaf2014.php

Hlavné ceny:
FIAP:
Odznak FIAP pre najlepšieho autora
Medaily FIAP: 5 zlatých, 5 strieborných, 5 bronzových, 30 čestných uznaní
Grand Prix mesta Bardejov
Cena Zväzu slovenských fotografov
Cena Fotoklubu BARDAF 10 čestných uznaní /dve v každej kategórii/
Cena Zväzu poľských umeleckých fotografov /Związek Polskich Artystów Fotografików/ zlatá strieborná a bronzová medaila

Viac na stránke podujatia….