Mesiac fotografie 2014

Stredoeurópsky dom fotografie, už tradične v Novembri, prináša na Slovensko svetovú fotografiu. Aj tento rok je je program v galériach Bratislavy mimoriadne bohatý.

Dramaturgia 24. ročníka Mesiaca fotografi stojí na štyroch pilieroch. Prvý pilier tvoria výstavy, ktoré tematizujú fotografiu a divadlo. Do bloku patrí aj výnimočná výstava Teatrálny svet 1839 –1939, ale aj unikátne originálne tlače Rudolfa Koppitza, rakúskeho autora zo začiatku 20. storočia. Obnovenie záujmu o inscenáciu môžeme sledovať v retrospektíve diela Miloty Havránkovej, ktorá inšpirovala autorov Slovenskej novej vlny. Detailnú rekonštrukciu tvorby tohoto zoskupenia predstavujeme v Dome umenia / Kunsthalle.

Milota Havránková

Milota Havránková

Druhá téma Mesiaca fotografi sa odvíja od 25.výročia od výročia pádu komunizmu v roku 1989. Pred piatimi rokmi sme vystavovali fotografi, ktoré autenticky zachytávali, ako sa žilo v krajinách v čase „reálneho socializmu“. Tentoraz SEDF pripravil sériu výstav, ktoré rozprávajú o tom, ako sa fotografi, ale aj kultúra, zneužívala v časoch totalitných režimov (nielen komunistického, ale aj fašistického). Titul „Propaganda a moc“ už napovedá, ako k fotografi pristupovali, nielen diktátori typu Klementa Gottwalda, ale aj Jozefa Tisu či Envera Hodžu.O propagande v začiatkoch farebnej fotografi v Nemeckej demokratickej republike rozpráva výstava Farby republiky. István  Bielik pripomína faloš ruskej propagandy v spravodajstve z januárového kyjevského Majdanu.

István Bielik

István Bielik

Ako vždy podstatnú súčasť Mesiaca fotografi tvoria výstavy aj ďalších slovenských fotografov – z dejín aj zo súčasnosti: Kornél DivaldJán Galanda, Juraj Lipták, Pavol Breier (Praha), Silvia Saparová (Varšava), Pavel Maria Smejkal (Viedeň), atď.

Zo stredouerópskej a svetovej fotografi k vrcholom patrí Sony World Photography Award, výstava, ktorá sústreďuje špičku aktuálnej novinárskej fotografi. A samozrejme, dielo Gabriele Basilica, výnimočného talianskeho fotografa svetových metropolí.

Gabriele Basilico

Gabriele Basilico

Za zmienku stoja i výstavy mimo Bratislavy, fotografické kurzy, portfolio review a rôzne sprievodné fotografické podujatia. Je z čoho vyberať.

ZA KRÍŽOM

Slovenské národné múzeum – SPIŠSKÉ MÚZEUM v Levoči v spolupráci s DOMOM FOTOGRAFIE, o.z. v Liptovskom Mikuláši a GALÉRIOU UMELCOV SPIŠA v Spišskej Novej Vsi – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov pozýva na otvorenie výstavy ZA KRÍŽOM vo štvrtok, 2. októbra 2014 o 16.00 vo výstavnej sieni Radnice v Levoči na Námestí Majstra Pavla č.2.

Fotografi: Andrej BÁN ǀ Pavol BREIER ǀ Michal FULIER ǀ Alan HYŽA ǀ Andrej LOJAN ǀ Laco MAĎAR ǀ Boris NÉMETH ǀ Jozef ONDZIK ǀ Jozef SEDLÁK ǀ Jindřich ŠTREIT ǀ Matúš ZAJAC

Following the cross
Repríza tematickej výstavy súčasnej dokumentárnej fotografie z produkcie Domu fotografie interpretuje púte, kresťanské sviatky a udalosti, misie, ako aj každodenné rituály nasledujúce “kríž” vo vybraných prácach 11 fotografov. Výstavu sprevádza rovnomenný katalóg.

Pozvánka na výstavu (PDF)

Kurátorky: Ivana Pástorová, Lucia BENICKÁ
Odborná spolupráca: Jozef Sedlák

Výstavná sieň Radnice otvorená denne pondelok – nedeľa, 9.00 – 17.00.
Výstava potrvá do 16. novembra 2014.

www.snm.sk ǀ www.domfoto.sk ǀ www.gus.sk

O Open-air FOTO festival sa zaujíma zahraničie

Tlačová správa, 21. 7. 2014

Open-air FOTO festival se zajímá zahraničí

Festival bude více v uměleckém duchu, za účasti visegrádských zemí, a v ústředním tématu Člověk a závislost, ve kterém proběhne i soutěž mezi školami s uměleckými obory.

Nastávající ročník potvrzuje jasnou koncepci, která vykrystalizovala z prvního ročníku. O tom, že vize byla správná, svědčí i zájem zahraničí. „Ano, mohu potvrdit, že se nám ozývají jak fanoušci fotografie, kteří se o festivalu doslechli, tak odborníci ze sousedních států, ale i z Belgie, Španělska a Velké Británie, kteří by u nás rádi vystavovali. Těší nás samozřejmě zájem i zahraničních fotoklubů,“ říká Martina Ptáčková, produkční festivalu a pokračuje: „Aktuálně jednáme s Maďarskem, Polskem a Slovenskem, které má zájem o širší spolupráci. I z tohoto důvodu usilujeme o Visegradský grant.“

Ústřední téma druhého ročníku

V prvním ročníku bylo zaostřeno na člověka. Nyní tomu nebude jinak, ovšem zastřešujícím, ústředním tématem, které nabízí diskusi z různých společenskovědních a uměleckých hledisek, se stává Člověk a závislost s podtitulem: Jaké formy a podoby může mít závislost, a jak je dokáže vyjádřit fotografie. Ačkoliv je v popředí zájmu fotografie, prolínají se i další umělecké žánry od divadla přes oděvní návrhářství až po scénografii. A všechny tyto obory, v tomto tématu, budou v menší či větší míře k vidění ve veřejném prostoru Českého Krumlova. Loni obsadil festival zámek, klášter, klášterní zahrady, Městské divadlo, Museum Fotoateliér Seidel, ulice a zákoutí historického centra a uměleckou školu.

Martin Grobař
Soutěž ART ROOM 2015

Prostory Střední umělecko – průmyslové školy sv. Anežky české patřily tematicky a programově k silným lokacím. Propojení fenoménu fotografie s procesy a výsledky uměleckých děl se staly základní myšlenkou pro vyhlášení soutěže ART ROOM 2015.
Zúčastnit se jí mohou studenti středních a vyšších odborných škol s uměleckými obory z České republiky a zemí Visegradu. ART ROOM 2015 jim umožní, aby se uměleckou tvorbou vyjádřili k festivalovému tématu, a zároveň jim poskytne prostor pro prezentaci své práce v ulicích města. Odborníci i široká veřejnost budou moci nejlepší instalace mladých talentů pozorovat, fotografovat a následně je šířit a prezentovat i v dalších státech. „Soutěží chceme inspirovat k tvorbě, posilovat představivost a kreativitu, současně představit mladé talenty profesionálům, a zároveň uměním kultivovat a vzdělávat běžného návštěvníka,“ říká Martina Ptáčková.

Odborná porota

Soutěž škol má, jak již bylo řečeno, stejné ústřední téma jako festival, a to Člověk a závislost. Charakter soutěže předpokládá týmovou práci díky propojení více oborů dané školy (např. fotografie, scénografie, grafického a průmyslového designu, architektury, atd.). Úkolem je vytvořit fotografickou scénu, která bude kreativním způsobem vyjadřovat téma soutěže a bude přenositelná do jiného prostředí. Originální fotoscény bude hodnotit a vybírat porota, v jejímž čele zasedne Ondřej Neff.
Dalšími porotci jsou: fotografka Tereza z Davle, filmový architekt Milan Býček, výtvarník Vladimír Merta, kameraman Asen Šopov, scénograf Jaroslav Svoboda a zástupce odborných garantů dané země. Vítězné instalace budou součástí programu, přičemž dojde ke konfrontaci s jiným prostředím. V následujícím roce proběhne putovní výstava po ČR a partnerských zemích. Garantem soutěže je SUPŠ sv. Anežky v ČR a AKF (Akadémia Kreatívnej Fotografie) v SR.

Open air

Co je Open–air FOTO festival?

Open–air FOTO festival je oborový umělecký festival, který v sobě snoubí zážitkový formát s interaktivním vzděláváním. Víkendovému zážitkovému fotografování na desítkách lokalit v historických kulisách města předchází vzdělávací část, kdy po celý pátek probíhají setkání fotoklubů, přednášky, workshopy, expozice technologických novinek, diskuse s odborníky či fotoporadny.
Akce, která nemá ve fotografickém světě obdoby, vzbudila nadšené ohlasy jak z řad odborníků, účinkujících, partnerů, médií a návštěvníků, tak samotného města. Během tří dnů se v Českém Krumlově, které je zapsané na seznamu UNESCO, potkají profesionálové, fanoušci a lidé pohybující se za i před fotoaparátem. Na jednom místě tak dochází k setkávání lidí, předávání zkušeností a rozvíjení znalostí.
Zkrátka nepřichází ani veřejnost bez fotografických ambicí včetně rodin s dětmi. Během dne probíhají doprovodné programy v centru města a ve večerních hodinách se na hlavním podiu představí kapely, taneční a jiná umělecká vystoupení. Noční afterparty pak nabitý program završuje. Český Krumlov, znovu ožije fotografií příští rok, v červnu 2015.

Picturia_5

Kontakt pro média:

Martina Ptáčková, martina.ptackova@innovate.cz, + 420 777 931 506

Panorama of my Earth 2014

Tak ako aj minulý rok SAM prináša informácie o medzinárodnej súťaži Panorama of my Earth organizovanej Národnou asociáciu ukrajinských umeleckých fotografov pod patronátom ISF – Image sans Frontière.

Vstupné požiadavky:

Fotografie by mali zachytávať esenciu každej krajiny, jej ľudí, prírodné scenérie, históriu, architektúru, udalosti, tradície a folklór. Fotografie nemusia nevyhnutne pochádzať z autorovej krajiny.

Panorama of my Earth
1.  Podujatie je otvorené foografom z celého sveta

2. Téma je otvorená

3. Súťaž pozostáva z dvoch sekcií:

 • Panoramatický formát – odvodeniny od 1:2 do 1:7; minimálna veľkosť kratšej strany – 30cm.

Roman Mykhailiuk

 • Tradičný formát - odvodeniny 2:3 (30x45cm a 40x60cm), ostatné veľkosti sú akceptované pri dodžaní rozmeorv kratšej (30 cm) a dlhšej (60 cm) strany fotografie.

Somenath Mukhopadhyay

 • Účastník môže zaslať maximálne 5 fotografií do každej sekcie.

4. V prvej fáze sa fotografie zasielajú e-mailom na adresu photopanorama2010@gmail.com, vo formáte JPG v rozmeroch 72 dpi 300 kb, pre panorámy  je požadovaný rozmer kratšej strany 600 px, pre formát 2:3 je to 1200 px dlhšej strany. Spolu s fotografiami je nutné zaslať aj vyplnený formulár a potvrdenie o zaplatení. Bez zaslania potrebných potvrdení sa fotografie do súťaže nezaradia. Po rozhodnutí poroty v druhej fáze autori zasielajú vybrané práce na tú istú adresu v plnom rozlíšení podľa požiadaviek (A a B), tak aby ich bolo možné tlačiť.

5. Fotografie nesmú obsahovať pasparty alebo rámiky.

6. Práce, ktoré boli použité na podobných podujatiach na Ukrajine alebo v zahraničí nebudú porotou akceptované a formuláre musia byť vyplnené v anglickom alebo francúzskom jazyku.

7. Každá zaslaná práca musí obsahovať- identifikačné číslo, meno, priezvisko, titul a krajinu (1_ name_surname_ title_country) a príspevky v sekcii “Panoráma” musia mať na začiatku uvedené písmeno “P” (1P_name_surname_ title_country)

8. Vstupné polatky pre fotografov:

- $ 15 / 12 euro pre jednu sekciu;
- $ 20/ 15 euro pre obe sekcie.
Ak uhrádzate polatky cez PAYPAL, použite túto adresul:
sydpipes1@gmail.com

9. Porota:

• Serhii PLYTKEVICH, «Photographic Art» – Minsk, Belarus
• Mykola POIATA, AFIAP, UAFM – Kishinev, Moldova
• Eduard STRANADKO, NSPAU – Poltava, Ukraine

10. Ocenenia a výhry:

A) Sekcia A – ISF medaile a certifikáty;
B) Sekcia B – medaile a certifikáty National Society of Photo Artists of Ukraine;
C) Sekcie A a B – ceny od sponzorov.

Víťazi budú ocenení medailou a diplomom International Photo Association Image sans Frontière (ISF) a National Society of Photoartists of Ukraine (NSPAU), spolu s oceneniami od sponzorov.

Zoznam cien:

SLR lens TAMRON AF 18-200mm F/3,5-6,3 XR Di II LD Asp. (IF) Macro; SLR lens TAMRON AF 18-200mm ; F/3,5-6,3 XR Di II LD Asp. (IF) Macro; Tripod professional SLIK Able 300 DX; Tripod professional SLIK Able 300 DX; TENBA Photorucksack Mixx Photo Daypack Small Black (638-651); TENBA Photorucksack Mixx Photo Daypack Small Blue (638-653); Manfrotto Set MK294A3-A0RC2

11. Každý účastník obdrží katalóg z výstavy.

Katalógy z ročníkov 2010, 2011, 2012 a 2013 sú k nhliadnutiu tu:

http://issuu.com/stranik/docs/photopanorama

http://www.calameo.com/read/0001029925e88eb8f9c29

http://ru.calameo.com/read/001250600de6bccb1256b

http://ru.calameo.com/read/0012506008fe1544a9543

Predchádzajúce ročníky

http://photospilka.com/gallery/vystavki/panorama-mo-yi-krayini-2010/

http://photospilka.com/gallery/vystavki/drugiy-mizhnarodniy-fotosalon-panorama-mo-yi-krayini-2011/

http://photospilka.com/gallery/vystavki/tretiy-mizhnarodniy-fotosalon-panorama-mo-yi-krayini-2012/

http://photospilka.com/gallery/vystavki/iv-mizhnarodniy-fotosalon-panorama-mo-yi-krayini-2013/

12. Každý účastník vlastní autorské práva na svoje zaslané práce, a zaslaním prác do súťaže povoľuje organizátorom použiť ich a reprodukovať za účelom propagácie tohto podujatia.”Panorama of my Earth”.

Dôležité termíny:

• Closing day for entries: 11:59p.m, 3 August, 2014
• Porota: 6.August 2014
• Výsledky poroty: August 2014
• Otvorenie výstavy a odovzdávanie cien: 29 September 2014
• Výstava potrvá od 30 Septembra do 12 Októbra 2014
• Zaslanie katalógov: jeseň 2014

Kontakty:

National Society of Photo Artists of Ukraine

23/126А, Symona Petliury Str., 01032 КYIV, Ukraine

Tel.: +38(044)361.76.92

photospilka@ukr.net

www.photospilka.com

Open-air FOTO festival

Náš časopis sa stal mediálnym partnerom podujatia Open-air FOTO festival. Jeho minulý ročník nás nadchol a preto sme sa rozhodli ho podporiť a propagovať aj prostredníctvom časopisu a sociálnych sietí SAM. Ako prvý článok uverejňujem základné informácie o tomto podujatí.

Největší evropská přehlídka fotografických příležitostí bienální Open air FOTO festival měla vloni úspěšnou premiéru. Český Krumlov, spolupořadatel akce, opět ožije fotografií ve dnech 5. – 7. 6. 2015. Akce, která nemá ve fotografickém světě obdoby, vzbudila nadšené ohlasy jak z řad odborníků, účinkujících, partnerů, médií a návštěvníků, tak samotného města. Během tří dnů se v Českém Krumlově, které je zapsané na seznamu UNESCO, potkávají profesionálové, fanoušci a lidé pohybující se za i před fotoaparátem. Na jednom místě dochází k setkávání, předávání zkušeností a rozvíjení znalostí.

03

Co je Open–air FOTO festival?
Open–air FOTO festival je oborový umělecký festival, který v sobě snoubí zážitkový formát s interaktivním vzděláváním. Aktivnímu fotografování v historických kulisách města předchází vzdělávací část, kdy po celý pátek probíhají přednášky, workshopy, expozice technologických novinek, diskuse s odborníky či fotoporadny. Ačkoliv je v popředí zájmu fotografie, prolínají se i další umělecké žánry od divadla přes oděvní návrhářství až po scénografii. Návštěvníci tak mohou obohatit jak své znalosti, tak i své portfolio o nevšední fotografie.

01

Druhý ročník přichází s novinkou. Spolupráce se rozšiřuje o soutěž a zapojení středních domácích a zahraničních škol. Cílem je nejen představit mladé talenty profesionálům a fotografům, ale uměním kultivovat a vzdělávat běžného návštěvníka. Vítězné instalace budou součástí programu, přičemž dojde ke konfrontaci s jiným prostředím. V následujícím roce proběhne putovní výstava po ČR a partnerských zemích. Garantem soutěže je SUPŠ sv. Anežky, jež se již podílela na prvním ročníku.

Viac o súťaži Open-air Foto festivalu (doc)

Zkrátka nepřichází ani veřejnost bez fotografických ambicí včetně rodin s dětmi. Během dne probíhají doprovodné programy v centru města a ve večerních hodinách se na hlavním podiu představí kapely, taneční a jiná umělecká vystoupení. Noční afterparty pak nabitý program završuje.

02

Ústřední téma 2. ročníku V prvním ročníku bylo zaostřeno na člověka. U druhého ročníku Open – air FOTO festivalu tomu nebude jinak. Ústředním tématem nabízející diskusi z různých společenskovědních a uměleckých hledisek se stává Člověk a závislost s podtitulem: jaké formy a podoby může mít závislost, a jak je dokáže vyjádřit fotografie.

Viac o téme Open-air Foto festivalu (doc)

1.ročník Open –air FOTO festivalu v číslech
17 lokací / 54 fotoscén / 18 fotožánrů / 98 fotomodelů / 3000 návštěvníků
120 přednášek / 50 praktických dílen / 36 partnerů / 30 osobností / 21 výstav


Tu si môžete prezrieť brožúru (PDF)
Viac informácií na oficiálnej stránke podujatia www.foto-festival.cz.

PHOTOMEDIA 2014

Pozývame Vás na účasť v medzinárodnej súťažnej výstave Photomedia 2014. Ide o fotografickú udalosť s dlhou tradíciou. Pri prezretí vybraných prác z minulých ročníkov sme sa rozhodli túto akciu podporiť.

Elek Papp - The Gypsie chief (Hungary)
Elek Papp – The Gypsie chief (Hungary)

Photomedia existuje z čistej lásky a vášni k fotografii a je založená na tíme dobrovoľníkov, ktorí túto akciu pripravujú. Akciu môžete sledovať na Facebooku alebo priamo na stránke podujatia.

Kliknite pre stiahnutie propozícií v PDF

Pozdrav z Macedónska a všetkým dobré svetlo želá Sašo N. Aluševski, predseda fotosalónu.

GRAND PRIX FOTOFESTIWAL 2014

13. ročník Fotofestiwalu sa bude konať dňa 5.5. – 15. 5. 2014 v poľskom meste Lodž. Tentoraz sa festival vracia na miesto, kde pred desiatimi rokmi vznikol. Hlavné výstavy a akcie bude umiestnené na Art_Inkubator w Fabryce Sztuki, v troch post–industriálnych budovách, ktoré boli počas posledných troch rokov modernizované a transformované na impozantné high-tech miesto. Program tohto ročníka sa stále vyvíja, ale môžeme zverejniť niekoľko detailov už teraz.
Future Foto Show je panelová diskusia venovaná téme budúcnosti v kombinácii so stretnutiami s autormi. Hosťami sú vizionárski umelci, ktorí vytvárajú predstavy o budúcnosti. Na túto akciu boli pozvaní traja fotografi: Phillip Toledano , Vincent Fournier a Kobas laksa.

Kobas Laksa, Stephan

Kobas Laksa, Stephan

V rámci špeciálnej sekcie budú na fotofestivale dve rozsiahle retrospektívne výstavy: Roger Ballen – v súčasnej dobe jeden z najviac vystavovaných fotografov na svete a Volker Hinz – fotograf významných osobností dejín 20. storočia a šoubiznisu. Popri nich dostane priestor projekt ruskej umelkyne Evgenie Arbugaeva, ktorý rozpráva rozprávkový príbeh autorkinho detstva na ďalekej Sibíri.

Roger Ballen, Dresie and Casie, twins, W Tvl, 1993

Roger Ballen, Dresie and Casie, twins, W Tvl, 1993

Na Grand Prix Fotofestiwal 2014 sa prihlásilo viac ako 600 fotografov, spomedzi finalistov spomenieme Elenu Chernyshovovú, ktorá bola ocenená na tohtoročnom World Press Photo za jej cyklus Norilsk a Adama Lacha, ktorého projekt Stigma dostal čestné uznanie v prestížnej americkej súťaže Pictures of the Year International 2014.

Okrem fotografických výstav sa bude konať aj prezentácia publikácií venujúcich sa fotografii s názvom The Best photobook roku 2014. Navyše spoločne s legendárnou agentúrou Magnum Photos organizátori pripravili dve akcie:
- Masterclass – exkluzívny 4 dňový workshop s Alexom Webberom, jedným z najlepších fotografov agentúry a Rebeccou Norris Webb.
- Odborná prax – stretnutie a recenzie portfólií s odborníkmi, ktorí spolupracujú s agentúrou Magnum a pomáhajú hľadať fotografom cestu na súčasný fotografický trh.

Program bude ďalej zahŕňať aj: workshopy, stretnutia s autormi, súťaže , aukcie fotografií, nočné prezentácie, čitáreň a samozrejme kluby v Lodži.

Volker Hinz, legends, Woody Allen

Volker Hinz, legends, Woody Allen

Viac na oficiálnej stránke podujatia….

ALFRÉD WETZLER A PARTIZÁNI

Hrdinovia, kolaboranti a obete

OZ Publikum.sk, združenie SVK a Galéria Jána Koniarka pripravili na mesiac apríl cyklus podujatí k 70. výročiu napísania Správy Vrzba-Wetzler. O realite koncentračných táborov podali prvé písomné svedectvo dvaja slovenski utečenci z Osvienčimu – Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler.

Trnavský rodák Alfréd Wetzler sa o pár mesiacov neskôr, po začatí SNP koncom augusta 1944, pridal k partizánom a zapojil sa tak do protifašistického odoboja. V jeho osobe sa nám tak prepája viacero aj dnes aktuálnych a dôležitých tém.

Hlavnou osou programu je výstava ONI MY fotografa Šymona Klimana, ktorá bude od 1. do 25. apríla sprístupnená v Synagóge – centre súčasného umenia. Je to jeho prvá veľká samostatná výstava. „Na cykle fotografií Partizánov pracujem už zopár rokov. Zatiaľ som ich však prezentoval hlavne streetartovým spôsobom. V trnavskej Synagóge som konečne dostal možnosť posunúť ich aj do galerijného priestoru,“ povedal k výstave Šymon Kliman. Kurátorom výstavy je Fedor Blaščák.

Albert Mikoviny (foto Šymon Kliman)

Albert Mikoviny (foto Šymon Kliman)

Podrobnosti nájdete aj na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1395708774037253/

10. apríla sa uskutoční podujatie OMYL MENŠIEHO ZLA, rovnako v priestoroch Synagógy. V spolupráci s Historickým ústavom SAV prebehne od 17:00 séria krátkych prednášok s diskusiou a po nich približne o 19:00 projekcia dokumentárneho filmu o Mníchovskej dohode pod názvom Mier pre nášu dobu? (r. Otto Olejár a Ján Nemec, Veľká Británia, 1988, 100 minút).
Témy prednášok:
1. Jozef Tiso a židovská otázka na Slovensku v rokoch 1938-1945 (Ivan Kamenec),
2. Deportácie Židov zo Slovenska v roku 1942 (Ján Hlavinka),
3. Aktivity ilegálnej “Pracovnej skupiny” na záchranu Židov (Katarína Hradská).

Po Veľkej noci bude program pokračovať 23. apríla o 19:00 projekciou dokumentárneho filmu Zabudnutí muži (r. Otto Olejár, Veľká Británia, 1992, 90 minút) o československých letcoch v službách RAF počas Druhej svetovej vojny.

Cyklus podujatí zavŕši SPOMIENKOVÝ VEČER NA ALFRÉDA WETZLERA, ktorý sa uskutoční práve v deň 70. výročia napísania Správy Vrba-Wetzler a to v piatok 25. apríla so začiatkom o 19:00. Odpremietame na ňom dokumentárny film Útek z Osvienčimu (r. Alexander Dunlop, Veľká Británia/USA, 2008, 55 minút) a o Alfrédovi Wetzlerovi nám príde porozprávať Milan Richter, vydavateľ Wetzlerovho románu Čo Dante nevidel.

Ďalšie informácie môžete násť na adrese:
http://oz.publikum.sk/alfred-wetzler-a-partizani/

Projekt Alfréd Wetzler a partizáni pripravilo OZ Publikum.sk v spolupráci so združením SVK, Galériou Jána Koniarka a s podporou Mesta Trnava, Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, tlačiarne Bittner a Historického ústavu SAV. Ďakujeme i mediálnych partnerom Trnava-live.sk, My- Trnavské noviny, Trnavsko a .týždeň.

1ST SPRING FOTOSALON BARDAF – SÚŤAŽ

Cieľom súťaže je propagácia výtvarnej fotografie. Súťaž je určená pre fotografov z celého sveta, ktorí zašlú max. 4 fotografie do každej kategórie. Digitálne súbory musia byť zaslané vo formáte JPEG v rozlíšení najviac 2400 pixelov dlhšia strana, krát 1800, štvorec 1800×1800, maximálna veľkosť 3Mb. Názov súboru musí byť vo formáte: priezvisko-názov fotografie-kategória a poradové číslo fotografie (napríklad.: smith-zena v bielom-A1.jpg).

Témy:

A. Akt – Farebná+ Monochrom
B. Krajina – Farebná+Monochrom
C. Otvorená – Farebná+Monochrom
D. Street – Farebná+Monochrom
E. Folklór a ľudové tradície – Farebná + Monochrom

Digitálne fotografie je možné zaslať troma spôsobmi:

1. na adresu: Ing. Gabriel Grund, Kukorelliho 46, 08501 Bardejov, Slovakia spolu s poplatkom na CD nosiči
2. emailom na adresu: fotoklubbardaf@gmail.com, v prílohe okrem fotografii zaslať aj prihlasovací formulár
3. on-line: http://bardafphotosalon.weebly.com/

Hlavné ceny:

 • FIAP:
 • Odznak FIAP pre najlepšieho autora
 • Medaily FIAP: 3 zlaté, 3 strieborné, 3 bronzové, 18 čestných uznaní
 • Grand Prix mesta Bardejov
 • Cena Zväzu slovenských fotografov
 • Cena Fotoklubu BARDAF Medaily BARDAF 5 zlaté, 5 strieborné, 5 bronzové
 • 10 čestných uznaní /dve v každej kategórii/
 • Cena Zväzu poľských umeleckých fotografov /Związek Polskich Artystów Fotografików/ zlatá strieborná a bronzová medaila

Porota:

 • Predseda Prof. Sergiusz Sachno, Poľská republika
 • Chernevyy Yuriy, EFIAP Ukrajina
 • MUDr. Ján Hollý Slovensko
 • Náhradník Ing. Leonard Baňás, AFIAP Slovensko

Prezident súťaže: Ing. Gabriel Grund, EFIAP

Sekretár poroty: Jaroslav Gutek, EFIAP

Vstupný poplatok:
10 EUR, plus 5 EUR za každú ďalšiu kategóriu alebo 25 EUR za všetky kategórie. Na uhradenie vstupného poplatku môžete použiť:
číslo účtu: 3028781957/0200, IBAN SK28 0200 0000 0030 2878 1957
platbu PAYPAL: fotoklubbardaf@gmail.com /upredňostňovaný spôsob/
alebo priamo vložiť vstupný poplatok k zaslanej prihláške, prípadne k CD/DVD.

UPOZORNENIE: Fotografie bez vstupného poplatku nebudú prijaté do súťaže. Poplatky a fotografie musia byť doručené do 01.05.2014. Zaslaním práce vyslovuje účastník súhlas s podmienkami stanovenými usporiadateľom. Účastník musí byť držiteľom autorských práv k zaslaným fotografiám a je upovedomený s tým, že môžu byť v súvislosti s výstavou publikované.

Stránka podujatia

Prihlasovací formulár (doc)

MICHAL BURZA – KYJEVSKÁ JAR

Časopis atteliér a Ateliér dokumentárnej a reportážnej fotografie FMK UCM v Trnave vás pozývajú na prezentáciu fotografií slovenského fotoreportéra a dokumentaristu Michala Burzu, ktorý sa nedávno vrátil z Ukrajiny, kde zachytával zlomové okamihy občianskych protestov.

Michal prežil najťažšiu bojovú noc (20. – 21.2. 2014) na kyjevskom námestí Majdan s fotoaparátom v ruke a na našej akademickej pôde nám predstaví svoje fotografie a zároveň porozpráva o svojich skúsenostiach z horiacich barikád.

Budete mať jedinečnú možnosť rozprávať sa s človekom, ktorý sa díval smrti do očí, bol svedkom udalosti, na ktorú bude nielen Ukrajina, ale i celá Európa dlho spomínať a aj vďaka jeho autentickým fotografiám budeme mať možnosť detailnejšie nahliadnuť na miesta, ktoré boli donedávna stredobodom pozornosti velkej casti sveta.

Nenechajte si to ujsť!

 

FOTOGRAFIA ACADEMICA

Upozorňujeme, že už len pár dní ostáva do uzávierky prihlášok súťaže Fotografia Academica 2014. Táto študentská súťaž je bezplatná. Poplatky uvedené na registračnej stránke sa týkajú len účastí na vedeckých konferenciách Polygrafia Academica 2014 a Wood, pulp and paper 2014.

foto - Martina Kinčešová

1. miesto Kategória Človek: Martina Kinčešová

Súťažiacim môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol k 1. 1. 2013 vek najmenej 15 rokov, je študentom strednej alebo vysokej školy na Slovensku, nemá viac ako 26 rokov a splnil všetky podmienky stanovené týmito pravidlami. Podľa, ktorých do súťaže zašle spolu s riadne vyplnenou prihláškou aj jednu fotografiu, na ktorú má neobmedzené autorské práva (ďalej len fotografia). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a spolupracovníci OPAF, členovia poroty, zamestnanci sponzorov fotosúťaže a blízki rodinní príslušníci menovaných.

Pravidlá a štatút súťaže (PDF)

Víťazné fotografie ročníka 2012