ZA KRÍŽOM

Výstava „Za krížom“ je od 5. decembra 2013 uvedená v Galérii Domu fotografie v Liptovskom Mikuláši. Výstava pod taktovkou dvoch kurátoriek – Lucie Benickej z Domu fotografie a Ivany Pástorovej interpretuje každodenné životné okamihy nasledujúce “kríž” v dielach súčasných slovenských dokumentárnych fotografov a v tvorbe významného českého fotografa Jindřicha Štreita, ktorí sa cielene venujú sakrálnej téme vo vybraných dokumentárnych projektoch. Premiérová tematická výstava interpretuje púte, kresťanské sviatky a udalosti i misie, ako aj každodenné rituály.  Výstava je venovaná 1150. výročiu príchodu solúnskych vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda a realizovaná vďaka podpore Ministerstva kultúry SR.

Súčasná dokumentárna fotografia na Slovensku, rovnako ako i vo svete, ponúka nové formy vyjadrenia. Výstava je koncipovaná z diel renomovaných autorov, ako aj z tvorby nových mien vo fotografii. Koncept výstavy zahŕňa každodenné životné putovanie “za krížom”. Výstava predstavuje tvorbu staršej a strednej generácie slovenských autorov, ktorí sa dlhodobo aktívne podieľajú na rozvoji dokumentárnej tradície slovenskej fotografie:  Pavol BreierJozef SedlákAndrej BánAlan HyžaJozef Ondzík a Matúš Zajac.

Výstava uvádza aj mladých autorov v súčasnej dokumentárnej fotografii, akými sú Andrej Lojan, Michal Fulier a Laco Maďar. Predstavený cyklus Borisa Németha sa vyznačuje presahmi ku konceptuálnemu dokumentu. Výstava je doplnená o elitný dokumentárny projekt významného české fotografa Jindřicha Štreita “Brána nádeje”, čo otvára možnosti kultúrneho dialógu a konfrontácie klasickej hodnoty dokumentu s ďalšími interpretáciami v súčasnosti.

Z dôvodu rekonštrukcie Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa bude výstava verejnosti opäť sprístupnená od januára, 2014.

  • DOM FOTOGRAFIE: Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Tranovského 3, SK – 031 01 Liptovský Mikuláš, dom.fotografie@gmail.com
  • Galéria otvorená utorok – sobota, 10.00 – 17.00

Pozvánka v PDF

ĽUBO STACHO & LABORATÓRIUM

Dom fotografie, Liptovský Mikuláš, 19.9. – 30.11.2013
Jubilejná výstava významného slovenského fotografa – profesora Ľuba Stacha (*1953), prezentuje prierez konceptuálneho dokumentu z troch dekád autorskej tvorby (1983 – 2013) a výber prác jeho študentov a asistentov počas pôsobenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Katedry výtvarných umení pri TUKE v Košiciach. Projekt je realizovaný Domom fotografie v spolupráci s autormi v rámci 17. Letnej fotoškoly Domu fotografie vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Fotografi : Leontína Berková, Nikolas Bernath, Slávka Bulíková, Marko Horban, Lenka Jakubčáková, Inés Karčáková, Ján Kekeli, Martin Kleibl, Tomáš Kmeť, Monika Kováčová, Lenka Lukačovičová, Ján Mýtny, Ivana Osuská, Peter Sit, Ján Skaličan, Vladimír Slivka, Viktor Šelesták, Laura Štrompachová, Ondrej Urban, Andrej Žabkay

Kurátori výstavy: Lucia Benická, Marko Horban, Ľubo Stacho

Otvorenie výstavy: vo štvrtok, 19. septembra 2013 o 16.00 v Galérii Domu fotografie a Malej sieni Liptovskej galérie P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Prvá časť výstavy – konceptuálny dokument Ľuba Stacha zahŕňa mozaiky osudov, znamení a odkazov budúcim, ale aj minulým svetom. Posúva hranice fotografie, ktoré sú pre laika jednoduché a dané, nie však pre človeka kreatívneho.

Ľubo Stacho - Symboly

Ľubo Stacho - Symboly

Takýmito sú aj študenti, predstavení na výstave spolu s prácami ich pedagóga, doktorandov a asistenta ateliéru Marka Horbana v druhej časti výstavy – Laboratórium, ktorá približuje ich aktuálne práce, pohrávajúce sa s obsahovou, ale aj formálnou podstatou tohto média. Experimentovanie sa stáva cestou, fotografia prostriedkom a cieľom je úvaha o spoločnosti, pátranie po archetypoch, alebo nových skutočnostiach starého sveta. Také sú napríklad aj práce bývalého absolventa Jána Kekeliho.

Ján Kekeli - K.O.

Ján Kekeli - K.O.

Skrz nafotografovanú krajinu nás dostáva do iného stavu vnímania, menej podstatných detailov a kontextov času a priestoru. Formát je mierka, ktorá rozhoduje o tom, či sa divák bude cítiť stratený alebo pocíti intimitu autorovho zámeru.

Peter Sit - Babka

Peter Sit - Babka

Peter Sit nás prekvapí svojou hrou na náhodné stretnutia s jeho fotografiou, umiestnenou vo verejnom priestore.Obracia našu pozornosť k jednoduchým pocitom, ktoré považujeme za stratené v chaose mediálneho sveta.

Lenka Lukačovičová - Body (Li)mits

Lenka Lukačovičová - Body (Li)mits

Lenka Lukačovičová uvažuje nad priestorom samotných galérií umenia. Konceptuálnou zbierkou galerijných priestorov demonštruje ich súčasné alternatívy a zároveň vyjadruje aj isté pochybnosti nad takýmto spôsobom nazerania na umenie. Na výstave sa predstavia aj súčasní študenti ateliéru fotografie z Fakulty umení na Technickej univerzite v Košiciach, kde toho času Ľubo Stacho taktiež pôsobí ako externý pedagóg.
Súčasťou výstavnej časti Laboratórium je aj videoprezentácia, ktorá dopĺňa celkový obraz o študentoch a absolventoch ateliéru Ľuba Stacha. Jadrom prezentácie sú nielen už všeobecne známe práce prvého absolventa, ale aj práce študentov poslednej generácie, akým je napríklad Petra Cepková alebo Boris Németh. Tento súčasný dokumentarista taktiež odvážne prekročil pomyselnú hranicu bežného dokumentu, prepájaním archetypálnych situácií so všadeprítomnou globálnou zmesou konzumu, irónie a patriotizmu.

VÝSTAVA 4 POHĽADY

Pozývame Vás na spoločnú výstavu 4 Pohľady, kde svoju prácu odprezentujú štyria fotografi Michal ZahornackýMartin BrojoJozef Sádecký a Ľuboš Ďurica. Spolupráca vznikla so štyrmi vybranými modelkami. Fotografi sa snažili zachytiť každú modelku svojím vlastným štýlom, zobraziť pocit, emóciu.

Vernisáž k výstave sa uskutoční  12. septembra 2013 v Kine Mier v Považskej Bystrici so začiatkom o 17:00 hod. Výstava potrvá do 12. októbra 2013.

BARDAF INTERNATIONAL EXHIBITION

Cieľom súťaže je propagácia výtvarnej fotografie. Fotografie zaslané do kategórie: Kultúrne dedičstvo UNESCO musia byť zhotovené na miestach, ktoré sú vyhlásené ako kultúrne alebo prírodné dedičstvom UNESCO. V prípade pochybnosti autor je povinný doložiť na výzvu miesto kde fotografia vznikla. Súťaž je určená pre fotografov z celého sveta, ktorí zašlú max. 4 fotografie do každej kategórie. Digitálne súbory musia byť zaslané vo formáte JPEG v rozlíšení najviac 1024 pixelov dlhšia strana, krát 768, štvorec 768×768, maximálna veľkosť 800kb. Názov súboru musí byť vo formáte: priezvisko-posledné štyri čísla svojho telefónu-kategória a poradové číslo fotografie (napríklad.: smith-1234-A1.jpg).
Digitálne fotografie je možné zaslať troma spôsobmi:

  1. na adresu: Ing. Gabriel Grund, Kukorelliho 46, 08501 Bardejov, Slovakia spolu s poplatkom na CD nosiči
  2. emailom na adresu: fotoklubbardaf@gmail.com, v prílohe okrem fotografii zaslať aj prihlasovací formulár
  3. on-line: http://www.fotostrom.eu/forms/Bardaf2014/Bardaf2014.php

Hlavné ceny:
FIAP:
Odznak FIAP pre najlepšieho autora
Medaily FIAP: 5 zlatých, 5 strieborných, 5 bronzových, 30 čestných uznaní
Grand Prix mesta Bardejov
Cena Zväzu slovenských fotografov
Cena Fotoklubu BARDAF 10 čestných uznaní /dve v každej kategórii/
Cena Zväzu poľských umeleckých fotografov /Związek Polskich Artystów Fotografików/ zlatá strieborná a bronzová medaila

Viac na stránke podujatia….

38. ROČNÍK VÝSTAVY UMELECKEJ FOTOGRAFIE ZSF

Vývoj slovenskej fotografie je ovplyvňovaný určitým trendom vo svete, avšak naša slovenská fotografická tvorba má svoje špecifické postavenie, ktoré je prezentované aj na 38. ročníku výstavy umeleckej fotografie ZSF. Do tejto súťaže sa zapojilo 111 autorov, ktorí koncepčne a systematicky tvoria, s 570 fotografiami. Na Slovensku sú aj úspešné fotokluby, ktoré organizujú aktívny fotografický život vo svojom okolí a zúčastňujú sa domácich i zahraničných súťaží. Tieto aktivity priniesli mnohé ocenenia, ktoré zviditeľnili slovenskú fotografickú tvorbu a čiastočne aj ovplyvnili tvorivý a dejinný vývoj vo svetovom meradle. Výrazne sa to prejavilo po usporiadaní 29. svetového kongresu FIAP na Slovensku v roku 2008, na ktorom sa zúčastnilo 42 krajín a 159 delegátov.


Naši členovia sa zúčastňujú mnohých fotografických súťaží. Opätovne sme sa zúčastnili prestížnej svetovej súťaže TRIERENBERG SUPER CIRCUIT v Rakúsku, kde sme získali ôsmu zlatú medailu za slovenskú klubovú kolekciu, ktorá obsahovala fotografie týchto členov ZSF: Ľubomír SCHMIDA, AFIAP, ESFIAP, Karol KLVÁČEK, AFIAP, Igor ČOMBOR, AZSF, Ivan KENÉZ, AZSF, Otto JIRKA, Róbert RAGAN, Martin SPRUŠANSKÝ, Dušan MADAJ, Ján MIŠKOVIČ, AFIAP, Ing. Vladimír VEVERKA ,Peter HLADKÝ, Branislav BOĎA, Jana SVITEKOVÁ, Ing. Miroslav PFLIEGEL, EFIAP, ESFIAP. Na tejto súťaži zlatú medailu za klubovú kolekciu získal aj Fotoklub Bardaf Bardejov a takisto aj jeho členovia získali ďalšie ocenenia.

Úspešná tvorivá činnosť sa prejavuje aj na medzinárodných mapových okruhoch, kde fotkolub K91 Košice získal v minulom roku 1. miesto na mapovom okruhu Nekázanka v Prahe. V roku 2011 fotoklub pri ZSF Ružomberok získal 1. miesto na mapovom okruhu Nekázanka ako aj dvakrát za sebou (2010,2012) získal cenu Grand Prix na Inter Foto Vsetín v Českej republike. Na Petzvalovom mapovom okruhu (2012) ziskal 1. miesto fotoklub Gama Žilina. Na Českobudějovickom mapovom okruhu získali ocenenia dva slovenské kluby: 1. miesto fotoklub Nova Košice a 2. miesto fotoklub Gama Žilina. Tieto mnohé domáce i zahraničné úspechy priniesli v roku 2013 aktívnym autorom fotografické tituly ZSF ( 2 členom) a fotografické tituly FIAP (9 členom). Veľa našich členov usporiadalo autorské výstavy doma a v zahraničí, čo je prínosom pre kultúrnu reprezentáciu ZSF, a taktiež Slovenska.
Aj na tomto ročníku bola okrem voľnej témy aj súťažná kategória Digitálne manipulovaná fotografia, kde boli udelené dve ceny. Je zaujímavé a potešiteľné, že hlavné ceny boli udelené za čiernobiele fotografie, čo potvrdzuje pôvodné poslanie fotografie a v neposlednom rade aj kvalitu slovenskej fotografickej tvorby členov ZSF. Ako po minulé roky aj v tomto roku je spolu s premiérou 38. ročníka výstavy umeleckej fotografie ZSF prezentovaná aj fotografická tvorba Zväzu českých fotografov, čo nám prináša konfrontáciu a inšpiráciu pre našich členov.
Môžem konštatovať, že ZSF má významné historické postavenie vo vývoji slovenskej fotografie, ktorej výsledky pozitívne zviditeľňujú slovenskú fotografiu doma, ale hlavne v zahraničí, čo potvrdzujú svetové úspechy a podujatia.

Ľubomír Schmida, EFIAP, ESFIAP, MZSF
predseda ZSF