POZVÁNKA NA VÝSTAVU – BARDAF

BARDAF – bardejovský fotoklub, ktorého členovia (klub má dnes 22 členov) vystavujú na fotografických salónoch po celom svete a získavajú tam významné ocenenia za svoju tvorbu, vystavujú v Šarišskej galérii práve v období, keď ďalších päť titulov Fédération Internationale de l’Art Photographiquem obdržali členovia BARDAF.Titul EFIA získali Gabriel Grund,Jaroslav Gutek,Vladimír Savčinský a titul AFIAPJuraj Brezovský a Ferdinand Hažlinský. Medzi významné úspechy klubu v tomto roku patrí najmä obhajoba klubového zlata ako BEST MIXED CLUBS, na druhom najvýznamnejšom fotografickom salóne na svete Trierenberg Super Circuit, ktorého sa zúčastnilo 3743 autorov zo 75 štátov.

Členovia fotoklubu BARDAF Bardejov budú tentokrát prezentovať svoje fotografie v Šarišskej galérii v Prešove, Hlavná 51.

Vernisáž výstavy tohto úspešného bardejovského klubu sa uskutoční 2. augusta 2013 o 16:00 hod. v Šarišskej galérii v Prešove.

Výstava bude prístupná do konca augusta

POZVÁNKA NA VÝSTAVU – ARIA BARÓ (SK)

Pozývame vás na výstavu talentovanej fotografky Márie Švarbovej, známej pod umeleckým menom ARIA BARÓ. Jej profil nájdete i v prvom čísle SAM.

Mária sa narodila v roku 1988 na Slovensku kde vyštudovala reštaurátorstvo a archeológiu. Fotografii sa mladá umelkyňa začala venovať od roku 2010, kedy fotila klasický portrét s dušou. Dnes sa snaží do fotografie odovzdať väčší kus seba a svojho videnia. Prevažne ide o konceptuálnu fotografiu, kde hlavnú úlohou naďalej zohráva človek ako najvyšší tvorca príbehu. V jej umeleckých dielach sa vyskytujú rôzne surreálne prvky, ktoré vytvárajú myšlienku otázky prečo? a odpovede na nezmyselnosť. Tieto surreálne prvky môžu znamenať čistú slobodu vo videní sveta. Okrem surrealizmu je inšpirovaná posledným univerzálnym medzinárodným slohom, a to secesiou. Z tohto slohu sa inšpirovala jej ornamentálnosťou, plošnosťou a neobyčajnou farebnosťou. Snaží sa o vytvorenie ilúzie, ktorá má snovú atmosféru. Človek sa pohybuje v jej fotkách v medzi priestore, v ktorom zastal čas. Fotky okrem iného majú predstavovať zachytené spomienky , resp. okamih, ktorý v jeden moment uvidela. Jej primárnym cieľom je odklon od tradičnosti a stereotypu tohto sveta.

Z profesijného hľadiska má za sebou už pár výstav, rozhovorov a publikácií pre Slovensko, ale jej hlavná činnosť sa zameriava na zahraničie. Jedná sa o rozhovor pre americký magazín Dodho, a stým spojená aj titulka na tomto časopise. Ďalej publikácia fotiek vo francúzskej knihe Sensual photography, čestné uznanie z Polish International Exhibition 2012, spolupráca na pripravovanej knihe o tutoriáloch z produkcie 1x zo Švédska, ďalej pripravovaná titulka pre český magazín FotoVideo a najnovšie podpísaná zmluva s Vogue (USA).

Otvorenie výstavy: 10.7.2013

Miesto: PRO.Laika Gallery, Palackého 14, Bratislava

Ukončenie výstavy: 10.8.2013

POZVÁNKA NA VÝSTAVU – MARTIN MARTINČEK (SK)

Výstava k stému výročiu narodenia fotografa. Martinčekovo dielo je mimoriadne v žánrovom rozpätí, autor sa snažil vytvoriť „výtvarný slovník  liptovskej krajiny“. Svoju životnú tému stvárňoval na rôznych úrovniach – od detailných záberov prírodnín a živlov, cez zábery krajinných zákutí, detailov pôvodnej architektúry, nájdených zátiší v interiéroch dreveníc až po fotografické príbehy zo života väčšinou starých ľudí. Boli to často spoločenskí outsideri – predsa však dokázali žiť v súlade s prirodzeným poriadkom vecí.

Výstava sa koná pod záštitou Pavla Pašku, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

© Martin Martinček, zo zbierok Slovenskej národnej galérie

  • Vernisáž: 3. 7. 2013, 18.00
  • Trvanie výstav: 3. 7. – 1. 9. 2013
  • Organizers: FOTOFO, Slovenské národné múzeum v Martine
  • Adresa: Prepoštská 4, Bratislava
  • Otvorené denne okrem pondelka od 13.00 do 18.00

VARIÁCIE – ZO ŽIVOTA ČLOVEKA

Trojica autorov Jindřich Štreit, Matúš Zajac a Andrej Lojan predstaví svoje fotografie na výstave s názvom Variácie – zo života človeka, ktorá bude prebiehať od 6. júna do 11. júla 2013 v priestoroch galérie Malá synagóga v Trnave (Haulíková 3). Vernisáž za prítomnosti autorov sa uskutoční 6. júna 2013 o 18.00 hod. Výstava je predajná.

Verejnosť má na nej možnosť vidieť najvýznamnejšie fotografie z dlhoročnej tvorby medzinárodne uznávaného českého dokumentárneho fotografa Jindřicha Štreita,ktorý bol v čase bývalého režimu za svoju tvorbu väznený, sledovaný a mal zakázané pokračovať vo fotografovaní. V dejinách fotografie je tento prípad pravdepodobne unikátny. Sila jeho nadčasových fotografií však spočíva v neutíchajúcej vnútornej naliehavosti autora vypovedať o živote zväčša obyčajných ľudí na dedine, o ich radostiach i strastiach, medziľudských vzťahoch, o primárnej ľudskosti.


Matúš Zajac sa predstaví svojim cyklom čiernobielych portrétov významných osobností, ktoré boli tiež zastúpené na jeho výstave v rámci Mesiaca fotografie v Bratislave aj v zahraničí. K portrétovaniu osobností kultúrneho a spoločenského života pristupuje ako dokumentárny fotograf s jasným rukopisom. Portrétovaného sa vždy snaží zasadiť do prostredia, ktoré za využitia dokonalej kompozície a svetla je určujúce pre výraz a podčiarknutie charakteru toho ktorého človeka. Nejde o celebrity umelo vytvoreného mediálneho prostredia, ale o ľudí výnimočných kvalít, z ktorých už niektorí, žiaľ, nie sú medzi nami, napr. Egon Bondy alebo Ján Johanides.


Andrej Lojan predstaví výber fotografií zo svojej voľnej dokumentárnej tvorby. Ako fotograf mladšej generácie sa vo svojej tvorivej interpretácii snaží umelecky dotýkať rôznych detailov života, ako i spracovávať vnímanie skutočných hodnôt a tém, týkajúcich sa sociálnych otázok a krásy duchovna v dnešnom svete.

Výstava ponúka divákom priestor pre zamyslenie sa nad obsahovým významom dokumentárnej fotografie pre dnešnú spoločnosť, ktorej prínos nespočíva ani tak v aktuálnosti ako v nadčasovosti, kde fotografie sú plné vnútorné napätia. Autori sa prostredníctvom svojich fotografií zamýšľajú nad závažnými otázkami a od diváka očakávajú ich ďalšiu interpretáciu. „Pretože život so svojimi osobitosťami skrze človeka je príliš pestrý na to, aby sme o ňom prestali hovoriť“, vysvetľuje zámer výstavy jej kurátorka Ivana Pástorová.

Viac informácií o výstave na www.maxgallery.sk

VNÚTORNÝ OKRUH V SÚČASNEJ ČESKEJ FOTOGRAFII

Galéria hlavného mesta Prahy Vás srdečne pozýva na  zahájenie výstavy.

Ide o zatiaľ najrozsiahlejšiu výstavu aktuálnych tendencií českej fotografie a výtvarnej tvorby objavujúcej fotografické médium z obdobia po roku 2000, zameranú na širokú škálu diel s motívmi „vnútorného okruhu” – autorskej sebareflexie, rodiny, najbližších ľudí a vecí. Zatiaľ čo v západoeurópskej, americkej či japonskej fotografii mnohí autori už dlho vo svojich dielach ukazujú aj tie najintímnejšie chvíle svojho života a života svojich rodín a priateľov, v českej fotografii sa až na malé výnimky takéto otvorené autoreflexívne zábery či fotografické denníky donedávna príliš neobjavovali.

Petra Malá Miller
Petra Malá Miller (Podlahou k nám pronikal hlas, samotným slovům ale nebylo rozumět, 2009-2010)

Expozícia predstavuje, ako sa po roku 2000 stala táto téma i v českej fotografickej tvorbe rozšírená a aktuálna. Na vybraných dielach zo širokého spektra od tradičného dokumentu a portrétu cez výrazne subjektívne poňatú tvorbu až k fúziám rôznych štýlov a médií chce ukázať zásadné zmeny, ku ktorým vo fotografii prišlo po nástupe digitálnych technológií a ich  úniku z úzkeho odborového ghetta. Na výstave je zastúpených viac ako štyridsať autorov rôznych generácií od etablovaných tvorcov Ivana Pinkavy, Jiřího Davida, Pavla Máry, Dity Pepe, Pavla Baňky či Veroniky Bromové až po súčasných študentov a nedávnych absolventov rôznych umeleckých škôl. K výstave, ktorú zostavil Vladimír Birgus, vychádza katalóg s českými a anglickými textami v nakladateľstve KANT.

Pozvánka k výstave (pdf)

Otvorenie výstavy prebehne v utorok 14. mája 2013 o 17:00. Exhibíciu zaháji Magdalena Juříková, riaditeľka Galerie hlavního města Prahy a o koncepcii  výstavy prehovorí Vladimír Birgus, kurátor projektu.

  • Mestská knihovňa, 2. poschodie
  • Mariánske námestie 1, Praha 1 (vchod z Valentínskej ulice)
  • Výstava potrvá do 18. augusta 2013
  • Otvorené denne okrem pondelka od 10:00 do 18:00.

POZVÁNKA NA VÝSTAVY V SEDF

Stredoeurópsky dom fotografie vás pozýva na tri samostatné výstavy, ktorých vernisáže prebehnú v ten istý deň 13.3.2013.

Ján Kekeli /SK/  - V krajine

Vernisáž: 13.3.2013 o 17:30
Trvanie výstavy: 13.3. – 21.4.2013
Miesto: Galéria Profil, 1.poschodie Stredoeurópskeho domu fotografie, Prepoštská 4, Bratislava

V tvorbe Jána Kekeliho prevláda príklon ku výtvarnej fotografii, autorovo východisko je však v subjektívnom dokumente. Fotografie z cyklu V KRAJINE sú prírodnými scenériami, ktoré vrcholia v estetike krajinomaľby. Autor je víťaz ceny Foto roka VÚB banky za rok 2012.

Marco Rigamonti /IT/ - Promenáda

Vernisáž: 13.3.2013 o 18:00
Trvanie výstavy: 13.3. – 21.4.2013
Miesto: Galéria Stredoeurópskeho domu fotografie, Prepoštská 4, Bratislava

7 kilometrová Promenade des Anglais v Nice vo Francúzsku zachytávaná v rôznych časových horizontoch sa mení podľa momentálneho prirodzeného svetla na akési javisko, osvetlené reflektormi, na ktorom ľudia vyzerajú ako divadelní herci, a ktorého pozadím je hlboké modré more. Diela boli vytvorené v rôznych rokoch a počas rôznych hodín denne, ale vždy v zime, posledný týždeň v roku.

Pat Callahan /USA/ - Cez mesto

Vernisáž: 13.3.2013 o 19:00

Trvanie výstavy: 13.3. – 23.5.2013
Miesto: FOTOFO Café Amsterdam, prízemie Stredoeurópskeho domu fotografie, Prepoštská 4, Bratislava

Séria fotografií Cez mesto je autorovou debutovou výstavou. Pouličné scény a portréty ,,obyčajných’’ ľudí z európskach miest odrzkadlujú neobyčajný pohľad fotografa z amerického Koloráda.

Pat sa vo svojej tvorbe primárne zameriava na fotografiu krajiny, no v poslednom čase nachádza inšpiráciu v uliciach európskych miest a trávi svoje dni potulkami v blízkosti jeho domu. Zachytáva okamihy, ktorými tlmočí život okolo neho. Jeho hlavným objektom sú cudzí ľudia, ktorých stretávame na uliciach aj my všetci. Hoci každé európske mesto je iné, na všetkých fotografiách možno nájsť ľudí, ktorí majú niečo spoločné. Ľudí, ktorí prežívajú svoj všedný každodenný život. Autor nehľadá podivné situácie portrétovaných, ale obyčajné situácie nabité určitou emóciou. Či už je to pohľad alebo letmý úsmev človeka, prostredníctvom fotografie dokáže vyrozprávať skutočný príbeh skutočných ľudí. Dostáva sa k nim blízko, vytrháva ich z rutiny a predostruje ich divákovi.

MESIAC FOTOGRAFIE

Mesiac fotografie je o chvíľu tu. V galériách a múzeách Bratislavy budete môcť zhliadnuť 28 individuálnych a spoločných výstav. Toto podujatie je organizované Stredoeurópskym domom fotografie ako súčasť Európskeho mesiaca fotografie, ktorý prebieha v  v jednotlivých európskych mestách (Paríž, Viedeň, Berlín Rím, Moskva, Luxemburg). Čaká Vás bohatý program.

Leták s programom na stiahnutie tu…

ZOZNAM VÝSTAV

SLOVENSKO

Táňa Hojčová výstavná sień SFU

Jan Hojstričová GMB – Mirbachov palác

Martin Kollár Tranzit Gallery

Andrej Balco SEDF

Šymon Kliman, Viliam Ropp / FR / SEDF

Stano Pekár Pálffyho letné sídlo

Jozef Ondzik, Tomáš LeňoRusíni Bratislavský hrad

Rusíni ( Lucia Nimcová )

Jozef Hofer Múzeum mesta Bratislavy

Peter Župník Slovenský inštitút Praha

Andrej Bán – Kosovo Slovenský inštitút Viedeń

STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Pavel Mára /CZ / Dom umenia

Tamas Schild / HU/ SNM Múzeum maďarskej menšiny

Vilém Reichmann ( CZ ) Galéria 19

FRAME ´11 /CZ,SK/  Univerzitná knižnica

Present continous ( Feket Zsolt, Erdei Krisztina,

Kudász Gábor Arion, Dóka Béla ) Ballassiho inštitút Maďarský kultúrny inštitút

Andrzej Jerzy Lech. Quotes from one reality. Photographs from 1978-2010

Poľský inštitút

Mladá ruská fotografia Dom umenia

Eric Stephanian ( Arménsko ) Galéria Artotéka

Antonio Živkovič( Slovinsko ) Veľvyslanectvo Slovinskej republiky

Boris Yanev ( Bulharsko )  Bulharský kultúrny inštitút

SVET

Lewis Hine / USA Galéria mesta Bratislavy

Robert Capa ( USA/HU ) SNG

Walter Bergmoser ( DE, KOR ) Galéria Medium

Roman Bezjak /DE / Design factory

DistURBANcies ( so slovenskou účasťou ) Francúzsky inštitút