FOTOGRAFICKÉ VARIÁCIE

Viera sa dá prežívať i zobrazovať rôzne – dôkaz uvidíte vo Zvolene.

Duchovný svet každý z nás vníma, zažíva, aj zobrazuje inak. Ak chcete spoznať pohľady troch dokumentárnych fotografov na tému viery a jej prežívania – rezervujte si miesto v diári na koniec septembra. Výstava fotografií Jindřicha Štreita, Matúša Zajaca a Andreja Lojana „Variácie“ vám ponúka príležitosť– navštíviť Zvolenský zámok a zamyslieť sa nad odkazmi fotografických výpovedí.

Originálnu výstavu fotografií Jindřicha Štreita, Matúša Zajaca a Andreja Lojana pod kurátorskou taktovkou Ivany Pástorovej s názvom „Variácie“ možno navštíviť v severozápadnej bašte Zvolenského zámku v čase od 30. septembra do 19. októbra. Výstavu za prítomnosti autorov otvorí kunsthistorička Daniela Čarná na vernisáži 30. septemra o 15:00 hodine.

Jindřich Štreit patrí medzi najvýznamnejších českých dokumentárnych fotografov. Už 40 rokov zobrazuje v plynutí času ľudí, spojených a žijúcich vierou, pričom nejde o jednu cirkev či náboženskú spoločnosť. Vo svojej tvorbe sa nevyhýba kritickému nazeraniu na negatívne dopady a vplyvy komunistického režimu na život jednoduchého obyvateľstva.

Na Zvolenskom zámku bude verejnosti predstavený cyklus fotografií, ktorý Štreit venoval kňazovi Květoslavovi Kulavíkovi k jeho 90-tym narodeninám. Popredný český fotograf tohto obdivuhodného muža fotografuje už viac ako 3O rokov – po vizuálnej, historickej či intelektuálnej stránke ide o osobnú až intímnu fotografickú výpoveď o ľudskosti – o živote pána farára, o jeho službe ľuďom v dedine Náklo. Cyklus však zobrazuje aj stíšené momenty zo života kňaza – prežívanie samoty na fare.

Českého tvorcu doplnia svojimi fotografickými cyklami – pohľadmi na prežívanie viery aj dvaja slovenskí fotografi. Matúš Zajac viac ako 20 rokov hľadá prostredníctvom fotografie odpoveď na otázku: Prečo kto verí. V rôznych podobách náboženstiev a cirkví potom nachádza človeka ako individualitu a jeho prežívanie vzťahu s Bohom, vzťahu k Posvätnu. Mnohoraké okamihy sa však zlučujú v jednom bode – v ľudskej duši, ktorá prahne po nekonečnosti. Dvadsať rokov hľadania a nachádzania pretavil v roku 2011 Matúš Zajac do svojej prvej monografie s názvom „Podoby viery“. Práve z tejto publikácie mali možnosť predovšetkým obyvatelia Bratislavy uzrieť podnetné ukážky. Tentoraz sa črtá podobná možnosť práve na Zvolenskom zámku.

Posledný autor z trojice vystavujúcich fotografov: Andrej Lojan sa svojím vstupom do misijno-rehoľnej Spoločnosti Božieho Slova v roku 2001 začal v tvorbe orientovať predovšetkým na zaznamenanie a tvorivú interpretáciu duchovného života budúcich kňazov. Cyklus jeho fotografií s názvom „Nevšedná všednosťpredstavuje formáciu veriacich mužov, ktorí sa v prostredí misijného domu pripravujú na svoje poslanie – slúžiť Bohu a ľuďom, stať sa misionárom. Kurátorka výstavy Ivana Pástorová vysvetľuje: „Individuálne prežívanie duchovného života a spoznávanie spirituality väčšieho spoločenstva je popretkávané rôznymi okamihmi. Nie je jednoduché tieto momenty zachytiť objektívnom (najmä ak chceme zotrvať v dokumentárnej rovine a neskĺznuť do štylizácie či obyčajnej propagácie duchovného života). A presne takéto je naše prežívanie viery – nie jednotvárne, ani vždy radostné, ale odovzdané, dôstojné, jedinečné.“

Súhrnné info o foto-výstave:

Názov: Variácie – výstava fotografií Jindřicha Štreita, Matúša Zajaca a Andreja Lojan

Miesto: Zvolenský zámok – Severozápadná bašta

Trvanie výstavy: od 30. 9. 19. 10. 2012, vernisáž 30. 9.201215:00 hod.

Kurátorka výstavy: Ivana Pástorová, Výstavu otvorí: Daniela Čarná