Nová vlna SAM

Po úspechu našej Novej Vlny SAM na českom Open-air FOTO festivale sme sa s organizátormi rozhodli pokračovať v nastolenej línii. Pätica fotografov vybraná festivalovou umeleckou radou FURIE a časopisom SAM dostane oveľa väčší priestor a objavia sa v roli hlavných fotografov. Budú mať príležitosť viesť vlastné workshopy a zároveň budú návštevníkom prezentovať umelecký vývoj, ktorým za uplynulé roky prešli.

Nasleduje zoznam vybraných fotografov Novej Vlny SAM.

Dia Takácsová

© Dia Takácsová

Pomocou fotografie zachytáva prevažne emócie späté s prírodou, jej diela nesú náznak melanchólie a odvekosti. Vyhľadáva výnimočné miesta a ľudí, v oboch prípadoch preferuje neobvyklosť a akúsi zvláštnu auru. Obľubuje tiež minimalistické ladenie a verí, že fotografiu robí ľudskou aj jej nedokonalosť. Svoju osobnú tvorbu prezentovala na niekoľkých výstavách na Slovensku ale i v zahraničí, a objavila sa aj na obálkach kníh či CD. Jej komerčná tvorba vzniká v spojení s Tomášom Schillerom pod menom Aeternus Photography.

Kata Sedlak

© Kata Sedlak

Kata Sedlak, autorka s čitateľným rukopisom a jasnou predstavou vizualizácie svojich dobre známych objektov. Autorka si zámerne vyberá tematiku v ktorej vie rýchlo rozpoznávať emócie. Tou témou je jej vlastná rodina, ako matka vie presne rozpoznať kedy je ten najvhodnejší okamžik daného psychologického ukotvenia v časovom priestore bežných dní. Máme tu autorku presahujúcu bežnú fotoreportáž do sociálnejšieho kontextu. Vo svetovej fotografii bolo pár mien s podobnou témou a vyzdvihnúť musím fotografku detí Sally Mann, ku ktorej je dielo Katy Sedlak najbližšie. V obsahu prevláda práca so svetlom a intímnosťou vo forme jasný rukopis porušujúci klasické dogmy. Máme tu na Slovensku nezvyčajný zjav vo fotografii a môžeme s určitosťou povedať, že autorka bude viditeľnou aj v budúcnosti, ako nám ukázala fotoesejou z roku 2014 z rómskej komunity, kde hľadala pre ňu známe aspekty a tým sú vzájomné vzťahy aktérov a ich emočné rozkolísania.  -Matúš Zajac-

Mária Švarbová

© Mária Švarbová

Vyštudovala archeológiu. Fotografii sa venuje od roku 2010. Ranné práce mladej a talentovanej autorky, publikujúcej pod menom Mária Švarbová, sa podobajú snovej realite s prvkami surrealizmu a secesie. Jej najnovšie fotografie sa zameriavajú na sprostredkovanie posolstva a vyvolávanie pocitov sústredených na minimalizmus a čistotu. Mária je veľmi osobitou fotografkou, ktorá sa môže pochváliť širokým portfóliom a vysokou kvalitou.Získala významná ocenenia a podieľala sa na prestížnej spolupráci napr. s americkým časopisom Vogue. Jej fotografie boli tiež použité na niekoľkých obálkach kníh svetových autorov. Jedna z jej prác bola vybraná na titulnú stranu prestížneho fotografického časopisu DODHO. Jej nedávnym úspechom je vybranie jednej z jej fotografií na titulnú stranu českého fotografického časopisu FotoVideo. Vyhrala taktiež zlatú medailu na najväčšom fotografickom salóne (TRIERENBERG SUPER CIRCUIT) v Rakúsku. Bude vystavovať v Paríži v galérii Sakura, ktorá jej dielo vystaví celému Francúzsku a v ďalších 80 galériách po celom svete (Yellow Korner).

Michal Zahornacký

© Michal Zahornacký

Michal Zahornacký sa narodil sa v Považskej Bystrici v roku 1988, v rodnom meste vyštudoval obchodnú akadémiu a naďalej v ňom pôsobí. Živí sa fotografovaním svadieb a portrétov a popritom spracováva vlastné nápady a myšlienky do ucelených fotografických projektov. Nedávno ukončenú sériu „Dream“ ovplyvnil surrealizmus, ktorý mu je veľmi blízky. Momentálne pracuje na novom projekte s názvom POEMS, kde spája obraz s básňami. POEMS sú portréty ľudí s hlbšou myšlienkou, ktorú dopĺňajú práve básne. Na tomto projekte spolupracuje s rôznymi básnikmi.

Sachtikus

© Sachtikus

Momentálne a čerstvo žije v Prahe, volá sa Michael a vo svete fotografie vystupuje a tvorí pod menom Sachtikus. Korene má na Slovensku, v srdci Banskej Bystrice. V súčasnosti sa fotografií venuje profesionálne, zväčša reportážam, koncertom a štúdiovým portrétom. Pri zrode jeho teraz už práce, stál heavy metal a koncertová fotografia v jeho  rodnom meste, ktoré bolo kedysi mekkou tvrdej hudby na Slovensku. Časť jeho tvorby zastupujú fotografie s vojenskou tematikou. Niekoľkokrát do roka sa stáva vojakom ruskej armády z druhej svetovej vojny a na historických ukážkach KVH dokumentuje s čo najvernejším spôsobom beštie vojny, plamene z hlavní samopalov a všadeprítomnú smrť ale aj radosť z víťazstva. Základom jeho tvorby a záujmu sú ľudia, či sú to už portréty, koncertovky, alebo zábery z barov a výletov. Často podporuje filozofiu formy nad obsahom, ktorú uplatňuje najmä pri portrétoch. Má rád vysokú kvalitu prevedenia, technickú dokonalosť pri spracovávaní v editoroch, mäkké svetlo, veľké printy a krásne modelky. Má rád aj ľudí vo výraze, keď je cítiť emócie, alebo atmosféru. Ďaľej sa venuje aj surrealistickým témam, autoportrétom a makrám hmyzu.