PROJEKT DAGUERREOBASE

V mene riešiteľského tímu Daguerreobase zverejňujeme informáciu o tomto rozsiahlom projekte na ktorom sa podieľa i Česká republika a ku ktorému by sme radi prizvali aj ďalších záujemcov z radov jednotlivcov aj inštitúcií.

Cieľom projektu je vytvoriť čo možno najrozsiahlejšiu databázu dauerrotypií európskej provinencie s pomocou ktorej bude možné ďaleko lepšie skúmať a spoznať históriu tohto pozoruhodného fotografického procesu a následne aj chrániť dochované a bohužiaľ často značne poškodené snímky. Databáza bude obsahovať nielen informácie o samotných daguerrotypiách, ale aj informácie týkajúce súvisiacieho historického materiálu ako sú daguerrotypické prístroje, dobové reprodukcie či publikácie o daguerrotypii.

Joseph von Pasqualati

Joseph von Pasqualati

Iniciátori tohoto unikátneho celoeurópskeho projektu sú renomované múzeá fotografie v Antverpách a v Rotterdame, ktoré sú zároveň autormi prvej, regionálne koncipovanej verzie Daguerreobase z roku 2009 (http://www.daguerreobase.org). Novo vznikajúca databáza bude na rozdiel od tej predchádzajúcej, ktorá obsahovala iba vybrané predmety z holandských a belgických zbierok, oveľa komplexnejšia a zahrnie celú škálu materiálu z ďalších európskych zemí. Českú republiku aktuálne zastupuje Národné technické múzeum v Prahe.

V prípade vašeho záujmu dozvedieť sa o projekte viac, obráťte sa prosím na riešiteľský tím, či na vedúceho českej sekcie projektu Daguerreobase MgA. Petra Klimenta (petr.kliment@ntm.cz).  Radi vám o projekte povedia viac. Základné informácie prikladáme v samostatnom súbore.

Daguerreobase (PDF)