EKOLÓGIA V OBJEKTÍVE 2013

Praha, 6. novembra – Veda, ktorá pomáha zlepšovať život, to bola téma tohtoročného deviateho ročníka celosvetovej súťaže. Cieľom bolo zvýšiť záujem verejnosti o vedu, výskum a inovácie pre trvalo udržateľný rozvoj a ochranu prírody. Amatérski i profesionálni fotografi z Čiech a Slovenska prihlásili do súťaže v priebehu necelých dvoch mesiacov takmer tisícku snímok.

Porota zložená z odborníkov na životné prostredie a na fotografovanie zasadla na konci októbra v Prahe a vybrala deväť víťazov tohtoročnej súťaže. Predsedníčkou poroty bola aj tento rok prof. Milota Havránková. Medzi ďalšími porotcami boli zástupcovia Českého zväzu ochrancov prírody, Slovenskej agentúry životného prostredia, Ministerstva životného prostredia ČR, šéfredaktor časopisu Digitálny fotomagazín, fotograf Jan Pohribný a zástupca organizátora – firmy Bayer.

Súťaž organizovaná firmou Bayer prebiehala od augusta pod záštitou Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenské republiky, Slovenskej agentúry pre životné prostredie a Českého zväzu ochrancov prírody.

Jakub Gráf (Grand Prix)

Jakub Gráf (Grand Prix)

„Do vyhodnocovania súťaže Ekológia v objektíve sa zapájam celých deväť rokov, od jej úplného začiatku. V priebehu týchto rokov som mohla sledovať, akým vývojom prechádzajú mladí fotografi, ktorí sa do súťaže zapájajú a ako sa tento posun v myslení premieta do ich fotografií. Na tohtoročných prácach bolo vidieť, že súťažiaci sa s témou naozaj popasovali a dali si záležať na tom, čo do súťaže prihlásili. Myslím si, že táto súťaž má zmysel a v tomto ročníku sú naozaj vidieť výsledky,“ uviedla prof. Milota Havránková, svetoznáma slovenská fotografka, výtvarníčka, profesorka na FAMU a VŠVU a tohtoročná predsedníčka poroty Ekológia v objektíve.

Renomovaný český fotograf, pedagóg, ďalší člen tohtoročnej poroty, Jan Pohribný po zasadnutí poroty zdôraznil: ,,Tohtoročné prihlásené fotografie presahovali bežný rámec toho, čo by sme si pod témou” Veda, ktorá pomáha zlepšovať život “predstavovali. Mnohí autori súťažných diel nepristupovali k zadaniu súťaže prvoplánovo, ale snažili sa naopak zachytiť vo svojich fotografiách podstatu témy cez symbolizmus. Fotografia, ktorá získala ocenenie Grand Prix, hoci by sa mohla zdať kontroverzná, má vtip, nadhľad a presahuje tému práve v rovine všeobecnejšieho chápania. Podľa mňa je dobré ukazovať z pozície fotografie a výtvarného umenia aj iný prístup, ako sa táto téma dá uchopiť “.

Organizátor súťaže, spoločnosť Bayer rozdelil tento rok medzi slovenské a české víťazné ceny v celkovej hodnote 200 tisíc českých korún. Výstava víťazných a ďalších vybraných diel bude k dispozícii v elektronickej verzii na webe projektu na www.ekologievobjektivu.cz alebo na facebook.com/EkoObjektiv. Tohtoročný ročník je posledným ročníkom v rámci organizácie Ekológia v objektíve. Firma Bayer však bude naďalej pokračovať s environmentálnou tematikou v rámci svojich spoločensky zodpovedných aktivít v iniciatíve spolupráce so školami a podporou vzdelávania v projekte Making Science Make Sense.

Výsledky IX.ročníka česko-slovenské súťaže Ekológia v objektíve:

Kategória 11-17 rokov:
Ocenenie – Ondřej Barcuch, snímok: Elektrické vedenie
Ocenenie – Sabina Hájková, snímok: Nedovoľme, aby svet prišiel o svoje farby

Kategória nad 18 rokov:
1.cena – Roman Jaroš, snímok Dobíjanie slnkom
2.cena – Rudolf Štober, snímok: Symbióza
3.cena – Josef Malý, snímok: Agronóm

Kategória fotografické cykly:
1.cena – Viktor Sýkora, cyklus: Pod povrch, Miliardtina sekundy, Ochránca
2.cena – Ivo Stejskal, cyklus: Kaliště, Vápencový lom
3.cena – Zdeněk Dvořák, cyklus: Šľachtiteľstvo

Grand Prix 2013: Jakub Gráf, snímok: Budoucnosť?

Slováci v súťaži Ekológia v objektíve 2013

Takmer polovica súťažiacich pochádzala tento rok zo Slovenska. Z toho na stupienkoch víťazov sa umiesili dvaja slovenskí účastníci fotosúťaže. V juniorskej kategórii ocenenie získala fotografka sedemnásťročná Sabína Hájková z Pezinka, ktorá svoju súťažnú fotografiu nazvala „ Nedovoľme, aby svet prišiel o svoje farby“. „Fotografovaniu sa venujem asi 5 rokov od kedy mi môj otec kúpil fotoaparát . Fotografovanie je jeden z mojich najväčších koníčkov a v budúcnosti by som sa mu chcela venovať aj profesionálne. Minulý rok som sa súťaže Ekológia v objektíve zúčastnila prvýkrát a moja fotka bola vystavovaná . Čo sa týka tohtoročnej témy, najskôr to bolo ťažké a myslela som, že sa ani nezúčastním ale po dlhšom premýšľaní som dostala nápad .Umiestnenie pre mňa znamená možnosť kúpiť si lepší objektív a tiež ma to povzbudilo v tom aby som sa začala fotografovaniu viac venovať,“ hovorí mladá nádejná fotografka.

Sabina Hájková

Sabina Hájková

V kategórii dospelých zabodoval Rudolf Štober z Rožňavy so svojou fotografiou „Symbióza“. „K tajomstvu fotografie som sa dostal ešte ako chlapec, keď som v „zatemnenej kúpeľni“ osvecoval fotografický papier pomocou zväčšováku. Ale to najväčšie kúzlo prišlo v momente, keď sa papier ponoril do vývojky… a od vtedy sa zaujímam o fotografiu. Fotografovanie pre mňa znamená hlavne veľký relax a potešenie z toho, ak niekto pozitívne ohodnotí môj záber, resp. moje videnie. Fotografovaniu sa venujem ako amatér vo voľnom čase, ktorého je v poslednom čase, žiaľ, akosi čoraz menej. V súťaži „Ekológia v objektíve“ som sa zúčastnil po prvýkrát, a ocenenie mojej fotografie pre mňa znamená veľké morálne ocenenie, ale aj posunutie v mojej záľube. Ďakujem spoločnosti Bayer, ako vyhlasovateľovi súťaže, ctenej porote ale aj partnerom súťaže za ohodnotenie a výber práve mojej fotografie. K tohtoročnej téme som pristupoval z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja a rozširovania sa obnoviteľných zdrojov v prírode a v okolí nás. V mojej fotografii som chcel poukázať na určitú „symbiózu“ obnoviteľných zdrojov v prírode. Na fotografii sú zachytené určité obdobia poľnohospodárskej výroby a spracovania produktov na poliach, ako aj obrobenia pôdy, medzi ktorými je aj „políčko“ fotovoltaických panelov na výrobu elektrickej energie. Aj vznik samotnej fotografie bol zábavný. Išiel som autom a z okna som videl zaujímavú kompozíciu a povedal som si „to by bol záber“, tak som otočil auto a išiel po fotoaparát (cca 100km), aby som spravil záber. Preto odporúčam tým, ktorí naozaj fotia s vášňou, aby stále nosili fotoaparát so sebou, pretože nikdy neviete, kedy niečo zbadáte, čo by stálo za uchovanie vo fotografii,“ komentuje svoj príbeh ocenený amatérsky fotograf.

Rudolf Štober

Rudolf Štober

Za Slovenskú stranu prevzala nad súťažou záštitu Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá pôsobí pod Ministerstvom životného prostredia SR. „Som veľmi rád, že som mal česť prevziať záštitu nad československou súťažou Ekológia v objektíve. Zameranie súťaže a téma ročníka 2012 – Udržateľná energia pre lepší život, korešponduje s hlavným poslaním Slovenskej agentúry životného prostredia. Verím, že súťaž otvorila cestu pre našu ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Víťazom blahoželám,“ vyjadril sa Martin Vavřinek. generálny riaditeľ SAŽP

Za SAŽP sa vyhodnocovania súťaže zúčastnila Miroslava Jančová, vedúca Odboru marketingu a propagácie. „Čo sa týka úrovne súťaže, určite ju môžem hodnotiť vysoko pozitívne. Oslovila ma najmä kategória prác, ktorá mala najväčšie zastúpenie, teda fotografie súťažiacich nad 18 rokov. Vedela by som spomedzi nich vybrať minimálne desať ďalších snímok, ktoré by si zaslúžili ocenenie, preto ma teší, že sa dostali do zoznamu súťažných prác, ktoré budú ďalej elektronicky medializované. Budem rada, ak sa súťaž Ekológia v objektíve tento rok neskončí a verím, že určite nájdeme spôsob, možno aj v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, ako zabezpečiť jej pokračovanie,“ vyjadrila sa na margo posledného ročníka súťaže slovenská porotkyňa.