VÝSTAVY V SEDF – MARTIN KLEIBL (SK), SZILVIA MUCSY (HU)

Aktuálne prebiehajúce výstavy v Stredoeurópskom dome fotografie.