FOTOGRAFIA ACADEMICA

Upozorňujeme, že už len pár dní ostáva do uzávierky prihlášok súťaže Fotografia Academica 2014. Táto študentská súťaž je bezplatná. Poplatky uvedené na registračnej stránke sa týkajú len účastí na vedeckých konferenciách Polygrafia Academica 2014 a Wood, pulp and paper 2014.

foto - Martina Kinčešová

1. miesto Kategória Človek: Martina Kinčešová

Súťažiacim môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol k 1. 1. 2013 vek najmenej 15 rokov, je študentom strednej alebo vysokej školy na Slovensku, nemá viac ako 26 rokov a splnil všetky podmienky stanovené týmito pravidlami. Podľa, ktorých do súťaže zašle spolu s riadne vyplnenou prihláškou aj jednu fotografiu, na ktorú má neobmedzené autorské práva (ďalej len fotografia). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a spolupracovníci OPAF, členovia poroty, zamestnanci sponzorov fotosúťaže a blízki rodinní príslušníci menovaných.

Pravidlá a štatút súťaže (PDF)

Víťazné fotografie ročníka 2012