1ST SPRING FOTOSALON BARDAF – SÚŤAŽ

Cieľom súťaže je propagácia výtvarnej fotografie. Súťaž je určená pre fotografov z celého sveta, ktorí zašlú max. 4 fotografie do každej kategórie. Digitálne súbory musia byť zaslané vo formáte JPEG v rozlíšení najviac 2400 pixelov dlhšia strana, krát 1800, štvorec 1800×1800, maximálna veľkosť 3Mb. Názov súboru musí byť vo formáte: priezvisko-názov fotografie-kategória a poradové číslo fotografie (napríklad.: smith-zena v bielom-A1.jpg).

Témy:

A. Akt – Farebná+ Monochrom
B. Krajina – Farebná+Monochrom
C. Otvorená – Farebná+Monochrom
D. Street – Farebná+Monochrom
E. Folklór a ľudové tradície – Farebná + Monochrom

Digitálne fotografie je možné zaslať troma spôsobmi:

1. na adresu: Ing. Gabriel Grund, Kukorelliho 46, 08501 Bardejov, Slovakia spolu s poplatkom na CD nosiči
2. emailom na adresu: fotoklubbardaf@gmail.com, v prílohe okrem fotografii zaslať aj prihlasovací formulár
3. on-line: http://bardafphotosalon.weebly.com/

Hlavné ceny:

 • FIAP:
 • Odznak FIAP pre najlepšieho autora
 • Medaily FIAP: 3 zlaté, 3 strieborné, 3 bronzové, 18 čestných uznaní
 • Grand Prix mesta Bardejov
 • Cena Zväzu slovenských fotografov
 • Cena Fotoklubu BARDAF Medaily BARDAF 5 zlaté, 5 strieborné, 5 bronzové
 • 10 čestných uznaní /dve v každej kategórii/
 • Cena Zväzu poľských umeleckých fotografov /Związek Polskich Artystów Fotografików/ zlatá strieborná a bronzová medaila

Porota:

 • Predseda Prof. Sergiusz Sachno, Poľská republika
 • Chernevyy Yuriy, EFIAP Ukrajina
 • MUDr. Ján Hollý Slovensko
 • Náhradník Ing. Leonard Baňás, AFIAP Slovensko

Prezident súťaže: Ing. Gabriel Grund, EFIAP

Sekretár poroty: Jaroslav Gutek, EFIAP

Vstupný poplatok:
10 EUR, plus 5 EUR za každú ďalšiu kategóriu alebo 25 EUR za všetky kategórie. Na uhradenie vstupného poplatku môžete použiť:
číslo účtu: 3028781957/0200, IBAN SK28 0200 0000 0030 2878 1957
platbu PAYPAL: fotoklubbardaf@gmail.com /upredňostňovaný spôsob/
alebo priamo vložiť vstupný poplatok k zaslanej prihláške, prípadne k CD/DVD.

UPOZORNENIE: Fotografie bez vstupného poplatku nebudú prijaté do súťaže. Poplatky a fotografie musia byť doručené do 01.05.2014. Zaslaním práce vyslovuje účastník súhlas s podmienkami stanovenými usporiadateľom. Účastník musí byť držiteľom autorských práv k zaslaným fotografiám a je upovedomený s tým, že môžu byť v súvislosti s výstavou publikované.

Stránka podujatia

Prihlasovací formulár (doc)