G@LÉRIA

Spúšťame novú rubriku, ktorej cieľom je propagácia nových tvárí a interakcia s Vami, čitateľmi. Prezentujte sa u nás aj vy. Máte šancu byť publikovaný a Vaše práce pôjdu do sveta. Zasielajte práce čo nás chytia za srdce. Podmienky sú jasné, tak naberte odvahu a otestujte sa. Konečné rozhodnutie o publikovaní je na redakcii. Každý autor je pred samotným publikovaním kontaktovaný.

Kontaktný formulár nájdete tu…

@ 2016/May

@ SAM 15

@ SAM 14

@ SAM 13

@ SAM 12

@ SAM 11

@ SAM 10

@ SAM 09

@ SAM 08

@ SAM 07

@ SAM 06

@ SAM 05