G@LÉRIA

Spúšťame novú rubriku, ktorej cieľom je propagácia nových tvárí a interakcia s Vami, čitateľmi. Prezentujte sa u nás aj vy. Máte šancu byť publikovaný a Vaše práce pôjdu do sveta. Zasielajte práce čo nás chytia za srdce. Podmienky sú jasné, tak naberte odvahu a otestujte sa. Konečné rozhodnutie o publikovaní je na redakcii. Každý autor je pred samotným publikovaním kontaktovaný.

Kontaktný formulár nájdete tu…