GRAND PRIX FOTOFESTIWAL 2013

Organizátori mediznárodného fotofestivalu Vás pozývajú, aby ste predložili svoje práce do súťaže Grand Prix Fotofestiwal 2013. Porota medzinárodných kurátorov zo zaslaných fotografií vyberie jedného víťaza a sedem finalistov. Víťaz dostane cenu 10.000 PLN a jeho / jej práce budú vystavené v priebehu výstavy. Cenou pre sedem finalistov je samotná účasť na výstave.  Všetky vybrané fotografie budú vystavené v priebehu 12. ročníka Fotofestiwal medzi 6. a 16. júnom 2013.

Grand Prix Fotofestiwal je súťaž vyhlasovaná každoročne, počas ktorej boli udelené ceny tým umelcom, ktorí predstavili súdržné myšlienky, statočné vízie, rovnako ako výbornú fotografickú techniku a ktorí používajú fotografické jazyk vedomím spôsobom. Organizátori chcú predstaviť zaujímavé  osobnosti a nové trendy súčasnej fotografie. Táto výzva je zameraná na jednotlivých fotografov. Téma súťaže je otvorená a nie sú tam žiadne tematické, vekové alebo geografického obmedzenia.

Viac na stránkach fotofestivalu...