HISTÓRIA EURÓPSKEJ FOTOGRAFIE

Dejiny európskej fotografie 20. storočia

Prvý  z troch pripravovaných dielov encyklopédie Dejiny Európskej Fotografie 20. Storočia vyšiel dňa 26.1.2011, kedy sa uskutočnil oficiálny krst knihy v Stredoeurópskom Dome Fotografie, ktorý je spolu s FOTOFO hlavným koordinátorom projektu. Miesto krstného otca zaujal akademický maliar Rudolf Sikora.

Publikácia je doteraz najväčším publikačným počinom FOTOFO a jeho riaditeľa prof. Václava Maceka, ktorý projekt vytvoril a v spolupráci s ďalšími desiatkami ľudí priviedol do konca.
Na prvom dieli encyklopédie The History of European Photography 1900 – 1938 sa okrem 46 expertov na fotografiu z 34 krajín Európy podieľali niekoľkí editori, proofreaderi, koordinátori, dizajnéri…

Obsahovo má kniha viac ako 800 strán, a z tohto dôvodu bola rozdelená na 2 separátne časti: 1. Časť A – I, 2. Časť I – U, taktiež obsahuje viac ako 300 fotografií od známych mien ako napríklad: Laszlo-Moholy Nagy, Arthur Benda, René Magritte, Paul Nougé, František Drtikol, Jaromír Funke, Edith Tudor-Hart, Paul Nash, Brassai, André Kertész, Luigi Veronesi, Witkacy, Irena Blühová, Alexander Rodchenko, a mnoho iných…

Encyklopédia vyšla v anglickom jazyku a je určená pre každého, kto sa zaujíma o dejiny nielen fotografie,  ale taktiež o dejiny jednotlivých krajín Európy, o vývoj fotografie, a politické pozadie daného obdobia…
Táto publikácia má vyplniť medzeru v teórii fotografie. Má spĺňať funkciu základnej prehľadovej príručky, čím spĺňa nároky laickej verejnosti. Z hľadiska odbornosti textu je encyklopédia serióznym vedeckým dielom, ktorá stavia základ ďalšieho komplexného výskumu európskej fotografie.

Zdroj…