VNÚTORNÝ OKRUH V SÚČASNEJ ČESKEJ FOTOGRAFII

Galéria hlavného mesta Prahy Vás srdečne pozýva na  zahájenie výstavy.

Ide o zatiaľ najrozsiahlejšiu výstavu aktuálnych tendencií českej fotografie a výtvarnej tvorby objavujúcej fotografické médium z obdobia po roku 2000, zameranú na širokú škálu diel s motívmi „vnútorného okruhu” – autorskej sebareflexie, rodiny, najbližších ľudí a vecí. Zatiaľ čo v západoeurópskej, americkej či japonskej fotografii mnohí autori už dlho vo svojich dielach ukazujú aj tie najintímnejšie chvíle svojho života a života svojich rodín a priateľov, v českej fotografii sa až na malé výnimky takéto otvorené autoreflexívne zábery či fotografické denníky donedávna príliš neobjavovali.

Petra Malá Miller
Petra Malá Miller (Podlahou k nám pronikal hlas, samotným slovům ale nebylo rozumět, 2009-2010)

Expozícia predstavuje, ako sa po roku 2000 stala táto téma i v českej fotografickej tvorbe rozšírená a aktuálna. Na vybraných dielach zo širokého spektra od tradičného dokumentu a portrétu cez výrazne subjektívne poňatú tvorbu až k fúziám rôznych štýlov a médií chce ukázať zásadné zmeny, ku ktorým vo fotografii prišlo po nástupe digitálnych technológií a ich  úniku z úzkeho odborového ghetta. Na výstave je zastúpených viac ako štyridsať autorov rôznych generácií od etablovaných tvorcov Ivana Pinkavy, Jiřího Davida, Pavla Máry, Dity Pepe, Pavla Baňky či Veroniky Bromové až po súčasných študentov a nedávnych absolventov rôznych umeleckých škôl. K výstave, ktorú zostavil Vladimír Birgus, vychádza katalóg s českými a anglickými textami v nakladateľstve KANT.

Pozvánka k výstave (pdf)

Otvorenie výstavy prebehne v utorok 14. mája 2013 o 17:00. Exhibíciu zaháji Magdalena Juříková, riaditeľka Galerie hlavního města Prahy a o koncepcii  výstavy prehovorí Vladimír Birgus, kurátor projektu.

  • Mestská knihovňa, 2. poschodie
  • Mariánske námestie 1, Praha 1 (vchod z Valentínskej ulice)
  • Výstava potrvá do 18. augusta 2013
  • Otvorené denne okrem pondelka od 10:00 do 18:00.