ĽUBO STACHO & LABORATÓRIUM

Dom fotografie, Liptovský Mikuláš, 19.9. – 30.11.2013
Jubilejná výstava významného slovenského fotografa – profesora Ľuba Stacha (*1953), prezentuje prierez konceptuálneho dokumentu z troch dekád autorskej tvorby (1983 – 2013) a výber prác jeho študentov a asistentov počas pôsobenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Katedry výtvarných umení pri TUKE v Košiciach. Projekt je realizovaný Domom fotografie v spolupráci s autormi v rámci 17. Letnej fotoškoly Domu fotografie vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Fotografi : Leontína Berková, Nikolas Bernath, Slávka Bulíková, Marko Horban, Lenka Jakubčáková, Inés Karčáková, Ján Kekeli, Martin Kleibl, Tomáš Kmeť, Monika Kováčová, Lenka Lukačovičová, Ján Mýtny, Ivana Osuská, Peter Sit, Ján Skaličan, Vladimír Slivka, Viktor Šelesták, Laura Štrompachová, Ondrej Urban, Andrej Žabkay

Kurátori výstavy: Lucia Benická, Marko Horban, Ľubo Stacho

Otvorenie výstavy: vo štvrtok, 19. septembra 2013 o 16.00 v Galérii Domu fotografie a Malej sieni Liptovskej galérie P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Prvá časť výstavy – konceptuálny dokument Ľuba Stacha zahŕňa mozaiky osudov, znamení a odkazov budúcim, ale aj minulým svetom. Posúva hranice fotografie, ktoré sú pre laika jednoduché a dané, nie však pre človeka kreatívneho.

Ľubo Stacho - Symboly

Ľubo Stacho - Symboly

Takýmito sú aj študenti, predstavení na výstave spolu s prácami ich pedagóga, doktorandov a asistenta ateliéru Marka Horbana v druhej časti výstavy – Laboratórium, ktorá približuje ich aktuálne práce, pohrávajúce sa s obsahovou, ale aj formálnou podstatou tohto média. Experimentovanie sa stáva cestou, fotografia prostriedkom a cieľom je úvaha o spoločnosti, pátranie po archetypoch, alebo nových skutočnostiach starého sveta. Také sú napríklad aj práce bývalého absolventa Jána Kekeliho.

Ján Kekeli - K.O.

Ján Kekeli - K.O.

Skrz nafotografovanú krajinu nás dostáva do iného stavu vnímania, menej podstatných detailov a kontextov času a priestoru. Formát je mierka, ktorá rozhoduje o tom, či sa divák bude cítiť stratený alebo pocíti intimitu autorovho zámeru.

Peter Sit - Babka

Peter Sit - Babka

Peter Sit nás prekvapí svojou hrou na náhodné stretnutia s jeho fotografiou, umiestnenou vo verejnom priestore.Obracia našu pozornosť k jednoduchým pocitom, ktoré považujeme za stratené v chaose mediálneho sveta.

Lenka Lukačovičová - Body (Li)mits

Lenka Lukačovičová - Body (Li)mits

Lenka Lukačovičová uvažuje nad priestorom samotných galérií umenia. Konceptuálnou zbierkou galerijných priestorov demonštruje ich súčasné alternatívy a zároveň vyjadruje aj isté pochybnosti nad takýmto spôsobom nazerania na umenie. Na výstave sa predstavia aj súčasní študenti ateliéru fotografie z Fakulty umení na Technickej univerzite v Košiciach, kde toho času Ľubo Stacho taktiež pôsobí ako externý pedagóg.
Súčasťou výstavnej časti Laboratórium je aj videoprezentácia, ktorá dopĺňa celkový obraz o študentoch a absolventoch ateliéru Ľuba Stacha. Jadrom prezentácie sú nielen už všeobecne známe práce prvého absolventa, ale aj práce študentov poslednej generácie, akým je napríklad Petra Cepková alebo Boris Németh. Tento súčasný dokumentarista taktiež odvážne prekročil pomyselnú hranicu bežného dokumentu, prepájaním archetypálnych situácií so všadeprítomnou globálnou zmesou konzumu, irónie a patriotizmu.