Mesiac fotografie 2014

Stredoeurópsky dom fotografie, už tradične v Novembri, prináša na Slovensko svetovú fotografiu. Aj tento rok je je program v galériach Bratislavy mimoriadne bohatý.

Dramaturgia 24. ročníka Mesiaca fotografi stojí na štyroch pilieroch. Prvý pilier tvoria výstavy, ktoré tematizujú fotografiu a divadlo. Do bloku patrí aj výnimočná výstava Teatrálny svet 1839 –1939, ale aj unikátne originálne tlače Rudolfa Koppitza, rakúskeho autora zo začiatku 20. storočia. Obnovenie záujmu o inscenáciu môžeme sledovať v retrospektíve diela Miloty Havránkovej, ktorá inšpirovala autorov Slovenskej novej vlny. Detailnú rekonštrukciu tvorby tohoto zoskupenia predstavujeme v Dome umenia / Kunsthalle.

Milota Havránková

Milota Havránková

Druhá téma Mesiaca fotografi sa odvíja od 25.výročia od výročia pádu komunizmu v roku 1989. Pred piatimi rokmi sme vystavovali fotografi, ktoré autenticky zachytávali, ako sa žilo v krajinách v čase „reálneho socializmu“. Tentoraz SEDF pripravil sériu výstav, ktoré rozprávajú o tom, ako sa fotografi, ale aj kultúra, zneužívala v časoch totalitných režimov (nielen komunistického, ale aj fašistického). Titul „Propaganda a moc“ už napovedá, ako k fotografi pristupovali, nielen diktátori typu Klementa Gottwalda, ale aj Jozefa Tisu či Envera Hodžu.O propagande v začiatkoch farebnej fotografi v Nemeckej demokratickej republike rozpráva výstava Farby republiky. István  Bielik pripomína faloš ruskej propagandy v spravodajstve z januárového kyjevského Majdanu.

István Bielik

István Bielik

Ako vždy podstatnú súčasť Mesiaca fotografi tvoria výstavy aj ďalších slovenských fotografov – z dejín aj zo súčasnosti: Kornél DivaldJán Galanda, Juraj Lipták, Pavol Breier (Praha), Silvia Saparová (Varšava), Pavel Maria Smejkal (Viedeň), atď.

Zo stredouerópskej a svetovej fotografi k vrcholom patrí Sony World Photography Award, výstava, ktorá sústreďuje špičku aktuálnej novinárskej fotografi. A samozrejme, dielo Gabriele Basilica, výnimočného talianskeho fotografa svetových metropolí.

Gabriele Basilico

Gabriele Basilico

Za zmienku stoja i výstavy mimo Bratislavy, fotografické kurzy, portfolio review a rôzne sprievodné fotografické podujatia. Je z čoho vyberať.