Panorama of my Earth 2014

Tak ako aj minulý rok SAM prináša informácie o medzinárodnej súťaži Panorama of my Earth organizovanej Národnou asociáciu ukrajinských umeleckých fotografov pod patronátom ISF – Image sans Frontière.

Vstupné požiadavky:

Fotografie by mali zachytávať esenciu každej krajiny, jej ľudí, prírodné scenérie, históriu, architektúru, udalosti, tradície a folklór. Fotografie nemusia nevyhnutne pochádzať z autorovej krajiny.

Panorama of my Earth
1.  Podujatie je otvorené foografom z celého sveta

2. Téma je otvorená

3. Súťaž pozostáva z dvoch sekcií:

  • Panoramatický formát – odvodeniny od 1:2 do 1:7; minimálna veľkosť kratšej strany – 30cm.

Roman Mykhailiuk

  • Tradičný formát - odvodeniny 2:3 (30x45cm a 40x60cm), ostatné veľkosti sú akceptované pri dodžaní rozmeorv kratšej (30 cm) a dlhšej (60 cm) strany fotografie.

Somenath Mukhopadhyay

  • Účastník môže zaslať maximálne 5 fotografií do každej sekcie.

4. V prvej fáze sa fotografie zasielajú e-mailom na adresu photopanorama2010@gmail.com, vo formáte JPG v rozmeroch 72 dpi 300 kb, pre panorámy  je požadovaný rozmer kratšej strany 600 px, pre formát 2:3 je to 1200 px dlhšej strany. Spolu s fotografiami je nutné zaslať aj vyplnený formulár a potvrdenie o zaplatení. Bez zaslania potrebných potvrdení sa fotografie do súťaže nezaradia. Po rozhodnutí poroty v druhej fáze autori zasielajú vybrané práce na tú istú adresu v plnom rozlíšení podľa požiadaviek (A a B), tak aby ich bolo možné tlačiť.

5. Fotografie nesmú obsahovať pasparty alebo rámiky.

6. Práce, ktoré boli použité na podobných podujatiach na Ukrajine alebo v zahraničí nebudú porotou akceptované a formuláre musia byť vyplnené v anglickom alebo francúzskom jazyku.

7. Každá zaslaná práca musí obsahovať- identifikačné číslo, meno, priezvisko, titul a krajinu (1_ name_surname_ title_country) a príspevky v sekcii “Panoráma” musia mať na začiatku uvedené písmeno “P” (1P_name_surname_ title_country)

8. Vstupné polatky pre fotografov:

- $ 15 / 12 euro pre jednu sekciu;
- $ 20/ 15 euro pre obe sekcie.
Ak uhrádzate polatky cez PAYPAL, použite túto adresul:
sydpipes1@gmail.com

9. Porota:

• Serhii PLYTKEVICH, «Photographic Art» – Minsk, Belarus
• Mykola POIATA, AFIAP, UAFM – Kishinev, Moldova
• Eduard STRANADKO, NSPAU – Poltava, Ukraine

10. Ocenenia a výhry:

A) Sekcia A – ISF medaile a certifikáty;
B) Sekcia B – medaile a certifikáty National Society of Photo Artists of Ukraine;
C) Sekcie A a B – ceny od sponzorov.

Víťazi budú ocenení medailou a diplomom International Photo Association Image sans Frontière (ISF) a National Society of Photoartists of Ukraine (NSPAU), spolu s oceneniami od sponzorov.

Zoznam cien:

SLR lens TAMRON AF 18-200mm F/3,5-6,3 XR Di II LD Asp. (IF) Macro; SLR lens TAMRON AF 18-200mm ; F/3,5-6,3 XR Di II LD Asp. (IF) Macro; Tripod professional SLIK Able 300 DX; Tripod professional SLIK Able 300 DX; TENBA Photorucksack Mixx Photo Daypack Small Black (638-651); TENBA Photorucksack Mixx Photo Daypack Small Blue (638-653); Manfrotto Set MK294A3-A0RC2

11. Každý účastník obdrží katalóg z výstavy.

Katalógy z ročníkov 2010, 2011, 2012 a 2013 sú k nhliadnutiu tu:

http://issuu.com/stranik/docs/photopanorama

http://www.calameo.com/read/0001029925e88eb8f9c29

http://ru.calameo.com/read/001250600de6bccb1256b

http://ru.calameo.com/read/0012506008fe1544a9543

Predchádzajúce ročníky

http://photospilka.com/gallery/vystavki/panorama-mo-yi-krayini-2010/

http://photospilka.com/gallery/vystavki/drugiy-mizhnarodniy-fotosalon-panorama-mo-yi-krayini-2011/

http://photospilka.com/gallery/vystavki/tretiy-mizhnarodniy-fotosalon-panorama-mo-yi-krayini-2012/

http://photospilka.com/gallery/vystavki/iv-mizhnarodniy-fotosalon-panorama-mo-yi-krayini-2013/

12. Každý účastník vlastní autorské práva na svoje zaslané práce, a zaslaním prác do súťaže povoľuje organizátorom použiť ich a reprodukovať za účelom propagácie tohto podujatia.”Panorama of my Earth”.

Dôležité termíny:

• Closing day for entries: 11:59p.m, 3 August, 2014
• Porota: 6.August 2014
• Výsledky poroty: August 2014
• Otvorenie výstavy a odovzdávanie cien: 29 September 2014
• Výstava potrvá od 30 Septembra do 12 Októbra 2014
• Zaslanie katalógov: jeseň 2014

Kontakty:

National Society of Photo Artists of Ukraine

23/126А, Symona Petliury Str., 01032 КYIV, Ukraine

Tel.: +38(044)361.76.92

photospilka@ukr.net

www.photospilka.com