Predstavujeme projekt dofoto.sk

Ako redaktor projektu SAM Vám s ľútosťou oznamujem, že naša publikačná činnosť bola momentálne pozastavená, náš FB však funguje naďalej. Všetky doterajšie čísla SAM sú stále voľne dostupné a stiahnuteľné v našom archíve.

Ale všetko zlé je na niečo dobré. Mám veľkú radosť, že Vám môžem predstaviť svoj nový projekt dofoto. Dofoto je webový portál venujúci sa dokumentárnej fotografii. Za cieľ si dáva stať sa databázou fotografov a zdrojom inšpirácie pre všetkých, ktorým tento žáner fotografie učaroval. Vytvára priestor na prezentáciu domácej a zahraničnej tvorby, ktorej sa často nedostáva zaslúženej pozornosti. Za svoju krátku existenciu (vznikol v októbri 2016) si už stihol vybudovať svoju stabilnú čitateľskú základňu a publikoval zaujímavé názory, rozhovory s fotografmi a fotografické eseje.

Dofoto

Projekt význame podporil fotograf Matúš Zajac, ktorý sa stal odborným garantom portálu a spolu s ďalšími šikovnými prispievateľmi (Martin Čulík, Ivana Lojan Pástorová, Barbora Zajačková) vytvárame zaujímavú platformu prezentácie dokumentárnej fotografie. dofoto ukazuje to najlepšie z dokumentu vznikajúceho a vzniknutého na Slovensku aj v zahraničí. Dvíha a stanovuje latku obrazovej a emočnej kvality fotografických sérií, ktoré sa rodia v rámci dlhodobých projektov, idú do hĺbky a nie sú výsledkom povrchnosti a vizuálnej plochosti.

Do pozornosti dávam posledné články:

Život v tieni vojny- rozhovor s iránskou fotografkou Fatemeh BehboudiFalošní hráči na fotografiuVďaka pán MartinčekSubkultúry – Matúš Zajac.

Za redakciu Slovak Art Magazine Vám chcem poďakovať za Vašu doterajšiu priazeň, ktorú ste nám venovali a zároveň Vás pozývam na na návštevu nášho nového projektu dofoto.

Juraj Marec