SAM 07 JE ONLINE

Nové, v poradí už siedme číslo Slovak Art Magazine, je dostupné online. SAM 07 je plný nových inšpiratívnych fotografií a prináša optimálny mix toho, čo sa dnes vo vizuálnom umení deje a čím žije. V novom SAM-e okrem iného nájdete i zaujímavý rozhovor s poetickou fotografkou Juditou Csáderovou. Ženské videnie sveta dopĺňa portrét známej fotografky Ani Struhárovej. Zdeněk Řivnáč približuje starú kontaktnú fotografickú techniku s názvom kyanotypia. V časopise sa nachádza i článok o našom hlavnom meste, ktorý svojimi fotografiami obohatila Nezávislá organizácia bratislavských fotografov – NOBAF. Už samozrejmosťou sú profily skvelých známych, i menej známych slovenských i zahraničných umelcov, ktorí sa podelili zo svojimi dielami.
Tvorba časopisu nie je jednoduchá  vec. Stojí za tým veľa úsilia pri hľadaní mladých talentov, oslovovaní autorov z celého sveta. Potom prebieha zložitá a zdĺhavá komunikácia časopis – autor. Keď sú všetky podklady pohromade, nastáva sizyfovská práca, všetko preložiť do anglického jazyka (a opačne).

Stiahnuť PDF (108 MB)Stiahnuť PDF (108 MB)
Čítať online Čítať online

Časopis SAM je robený spolu s Vami a pre Vás. Redakčná rada uvíta ak nám napíšete svoje názory, poprípade nápady na jeho vylepšenie.

Zoznam uverejnených autorov:

Judita Csáderová, Aňa Struhárová, Katarína Opatovská, Alena Červeňanská, Peter Majkut, Tomáš Kováčik, Dušan Beňo, Lukáš Faturík, Roman Hajnala, Miroslav Hvozdenský, Aleksey & Marina, David Ho, Dominic Rouse, Lorena Cordero, Mete Özbek, Milosz Wozaczynski, Kiyo Murakami, Zdeněk Řivnáč, NOBAF