SAM SA STAL PARTNEROM SEDF

S hrdosťou oznamujeme, že náš časopis sa stal mediálnym partnerom Stredoeurópskeho domu fotografie www.sedf.sk. Našim cieľom je priniesť viac noviniek o pripravovaných akciách a výstavách.

Niečo o organizácii SEDF

Na jednej strane je to utvorenie priestoru pre medzinárodnú výmenu, pre vybudovanie centra, ktoré sa stane nevyhnutnou zastávkou pre každého, ktorý bude mať záujem o fakty, informácie, diela z stredoeurópskeho fotografického okruhu. Stredoeurópsky dom fotografie vytvára  akýsi vrchol pomyselnej pyramídy fotografických kultúr, Dom triedi množstvo faktov, výstav a z nich vytvár databázu – virtuálnu i reálnu – kníh, diel, časopisov, ktoré podajú objektívny obraz o dejinách i aktuálnej situácii fotografie v jednotlivých krajinách. Je prirodzené, že je aj miestom pre stretávanie, výmenu, medzi osobnosťami z stredoeurópskych krajín, ale aj medzi tzv. Východom a Západom, pretože na tzv. východnej časti Európy dosiaľ neexistuje žiadna nadnárodná inštitúcia, ktorá by si kládla za cieľ podporu celému regiónu, nielen národnej kultúre.

Na Slovensku neexistuje miesto, v ktorom by sa sústreďovali  všetky informácie o aktivitách vo fotografii – pripravované výstavy, do ktorých možno zaslať svoje diela, súťaže, možnosti účasti na rôznych workshopoch, festivaloch. Dom fotografie je takýmto centrálnym miestom.

Rozmanitosť aktivít Stredoeurópskeho domu  fotografie podnecuje záujemcov  k účasti na rôznych akciách a to spätne dvíha kvalitu tvorby, ktorú  podporujeme prezentáciou na výstavách, vo vydávaných knihách, v časopisoch IMAGO, Fotonoviny. Toto všetko sa odráža vo zvýšenom  záujme verejnosti o fotografickú ( vizuálnu ) kultúru.
Obidva hlavné zámery vzniku Domu sa realizujú vďakam aktivitám v piatich segmentoch -  výstavná, publikačná, edukatívna, informatívna a zbierkotvorná činnosť.