RENATA VOGL

„Myslím, že historické techniky sa nedajú neobľúbiť.“ Renata Vogl sa fotografiou...
© Renata Vogl

TEREZA Z DAVLE

„Zo žien dnes robia karikatúry, na mojich fotografiách sú skutočné.“  Tereza...
© Tereza z Davle