SAM 04 JE ONLINE

Štvrté číslo nášho magazínu je online.

Nájdete v ňom viac ako dve desiatky skúsených i začínajúcich autorov z celého sveta venujúcich sa rôznym štýlom výtvarného umenia. Výber samotných autorov závisí nielen od ich ochoty u nás publikovať bez nároku na honorár, ale i od nášho subjektívneho pohľadu na umenie ako také. Uverejňujeme práce ktoré sa nám páčia a ktoré sú pre nás ideálnou kombináciou mimesis a ilúzie. Dúfame, že oboch ingrediencií bude dostatok i v budúcnosti.

NOVINKA – VO VERZII PRE ČÍTANIE ONLINE NÁJDETE VEĽA INŠPIRATÍVNYCH VIDEÍ !

Zoznam uverejnených autorov:

Ľuboš Špirko, Martin Gaál, Monika Chrenková, Marius Sachtikus, Miroslav Knap, Martin Bystriansky,  Radoslav Lellák, Ladislav Horváth, Martina Danková, Rasťo Čambál, Pavel Kozdas, Martin Hlaváč, Thierry Bruet, Marcin Sacha, Brian Day, Jeannette Woitzik, Nadav Bagim, Winnie Au, Jay Patel, Roney Herrera, Fotoklub GRANUS