RENATA VOGL

„Myslím, že historické techniky sa nedajú neobľúbiť.“ Renata Vogl sa fotografiou...
© Renata Vogl