Mesiac fotografie 2014

Stredoeurópsky dom fotografie, už tradične v Novembri, prináša na Slovensko svetovú fotografiu. Aj tento rok je je program v galériach Bratislavy mimoriadne bohatý.

Dramaturgia 24. ročníka Mesiaca fotografi stojí na štyroch pilieroch. Prvý pilier tvoria výstavy, ktoré tematizujú fotografiu a divadlo. Do bloku patrí aj výnimočná výstava Teatrálny svet 1839 –1939, ale aj unikátne originálne tlače Rudolfa Koppitza, rakúskeho autora zo začiatku 20. storočia. Obnovenie záujmu o inscenáciu môžeme sledovať v retrospektíve diela Miloty Havránkovej, ktorá inšpirovala autorov Slovenskej novej vlny. Detailnú rekonštrukciu tvorby tohoto zoskupenia predstavujeme v Dome umenia / Kunsthalle.

Milota Havránková

Milota Havránková

Druhá téma Mesiaca fotografi sa odvíja od 25.výročia od výročia pádu komunizmu v roku 1989. Pred piatimi rokmi sme vystavovali fotografi, ktoré autenticky zachytávali, ako sa žilo v krajinách v čase „reálneho socializmu“. Tentoraz SEDF pripravil sériu výstav, ktoré rozprávajú o tom, ako sa fotografi, ale aj kultúra, zneužívala v časoch totalitných režimov (nielen komunistického, ale aj fašistického). Titul „Propaganda a moc“ už napovedá, ako k fotografi pristupovali, nielen diktátori typu Klementa Gottwalda, ale aj Jozefa Tisu či Envera Hodžu.O propagande v začiatkoch farebnej fotografi v Nemeckej demokratickej republike rozpráva výstava Farby republiky. István  Bielik pripomína faloš ruskej propagandy v spravodajstve z januárového kyjevského Majdanu.

István Bielik

István Bielik

Ako vždy podstatnú súčasť Mesiaca fotografi tvoria výstavy aj ďalších slovenských fotografov – z dejín aj zo súčasnosti: Kornél DivaldJán Galanda, Juraj Lipták, Pavol Breier (Praha), Silvia Saparová (Varšava), Pavel Maria Smejkal (Viedeň), atď.

Zo stredouerópskej a svetovej fotografi k vrcholom patrí Sony World Photography Award, výstava, ktorá sústreďuje špičku aktuálnej novinárskej fotografi. A samozrejme, dielo Gabriele Basilica, výnimočného talianskeho fotografa svetových metropolí.

Gabriele Basilico

Gabriele Basilico

Za zmienku stoja i výstavy mimo Bratislavy, fotografické kurzy, portfolio review a rôzne sprievodné fotografické podujatia. Je z čoho vyberať.

Steve McCurry v Bratislave

Pozývame Vás na otvorenie výstavy svetoznámeho amerického fotografa Steve McCurryho v pondelok 30. júna o 17.30 do Stredoeurópskeho domu fotografie na Prepoštskej č. 4 v Bratislave.
Steve McCurry je jedným z najvýznamnejších fotografov súčasnosti. Na scéne pôsobí viac ako 30 rokov, čo dokladá nielen obrovským záujmom o jeho fotografie v prestížnych galériách a veľtrhoch umenia, ale aj publikovaním v svetových časopisoch, obálkami desiatok kníh, rozhovormi a najmä nespočetným množstvom výstav.

@ Steve McCurry - COLOMBIA

@ Steve McCurry – COLOMBIA

McCurry začal svoju fotografickú dráhu výletom do Indie, ktorú precestoval krížom-krážom a do ktorej sa i dnes rád vracia po inšpirácie. Počas svojich ciest sa dostal na 6 kontinentov a do obrovského množstva krajín, a ako prvý ukázal svetu fotografie z konfliktu v Afganistane. V jeho fotografiách je dominantou ľudská tvár, ktorá sa objavuje takmer vo všetkých jeho fotografiách, či už ide o svetové konflikty, miznúce kultúry, starodávne tradície či súčasnú kultúru. McCurry za svoju prácu fotografa získal mnoho ocenení vrátane Zlatej medaile Roberta Capu, National Press, National Press Photographers Award, a tiež je štvornásobným držiteľom prvej ceny World Press Photo.

© Steve McCurry - SRILANKA

© Steve McCurry – SRILANKA

Na konte má vlastné publikácie a jeho fotografie patria do zbierok najprestížnejších galérií na svete.
Tešíme sa na vašu návštevu.

© Steve McCurry - PERU

© Steve McCurry – PERU

Text pripravil SEDF

SAM SA STAL PARTNEROM SEDF

S hrdosťou oznamujeme, že náš časopis sa stal mediálnym partnerom Stredoeurópskeho domu fotografie www.sedf.sk. Našim cieľom je priniesť viac noviniek o pripravovaných akciách a výstavách.

Niečo o organizácii SEDF

Na jednej strane je to utvorenie priestoru pre medzinárodnú výmenu, pre vybudovanie centra, ktoré sa stane nevyhnutnou zastávkou pre každého, ktorý bude mať záujem o fakty, informácie, diela z stredoeurópskeho fotografického okruhu. Stredoeurópsky dom fotografie vytvára  akýsi vrchol pomyselnej pyramídy fotografických kultúr, Dom triedi množstvo faktov, výstav a z nich vytvár databázu – virtuálnu i reálnu – kníh, diel, časopisov, ktoré podajú objektívny obraz o dejinách i aktuálnej situácii fotografie v jednotlivých krajinách. Je prirodzené, že je aj miestom pre stretávanie, výmenu, medzi osobnosťami z stredoeurópskych krajín, ale aj medzi tzv. Východom a Západom, pretože na tzv. východnej časti Európy dosiaľ neexistuje žiadna nadnárodná inštitúcia, ktorá by si kládla za cieľ podporu celému regiónu, nielen národnej kultúre.

Na Slovensku neexistuje miesto, v ktorom by sa sústreďovali  všetky informácie o aktivitách vo fotografii – pripravované výstavy, do ktorých možno zaslať svoje diela, súťaže, možnosti účasti na rôznych workshopoch, festivaloch. Dom fotografie je takýmto centrálnym miestom.

Rozmanitosť aktivít Stredoeurópskeho domu  fotografie podnecuje záujemcov  k účasti na rôznych akciách a to spätne dvíha kvalitu tvorby, ktorú  podporujeme prezentáciou na výstavách, vo vydávaných knihách, v časopisoch IMAGO, Fotonoviny. Toto všetko sa odráža vo zvýšenom  záujme verejnosti o fotografickú ( vizuálnu ) kultúru.
Obidva hlavné zámery vzniku Domu sa realizujú vďakam aktivitám v piatich segmentoch -  výstavná, publikačná, edukatívna, informatívna a zbierkotvorná činnosť.

HISTÓRIA EURÓPSKEJ FOTOGRAFIE

Dejiny európskej fotografie 20. storočia

Prvý  z troch pripravovaných dielov encyklopédie Dejiny Európskej Fotografie 20. Storočia vyšiel dňa 26.1.2011, kedy sa uskutočnil oficiálny krst knihy v Stredoeurópskom Dome Fotografie, ktorý je spolu s FOTOFO hlavným koordinátorom projektu. Miesto krstného otca zaujal akademický maliar Rudolf Sikora.

Publikácia je doteraz najväčším publikačným počinom FOTOFO a jeho riaditeľa prof. Václava Maceka, ktorý projekt vytvoril a v spolupráci s ďalšími desiatkami ľudí priviedol do konca.
Na prvom dieli encyklopédie The History of European Photography 1900 – 1938 sa okrem 46 expertov na fotografiu z 34 krajín Európy podieľali niekoľkí editori, proofreaderi, koordinátori, dizajnéri…

Obsahovo má kniha viac ako 800 strán, a z tohto dôvodu bola rozdelená na 2 separátne časti: 1. Časť A – I, 2. Časť I – U, taktiež obsahuje viac ako 300 fotografií od známych mien ako napríklad: Laszlo-Moholy Nagy, Arthur Benda, René Magritte, Paul Nougé, František Drtikol, Jaromír Funke, Edith Tudor-Hart, Paul Nash, Brassai, André Kertész, Luigi Veronesi, Witkacy, Irena Blühová, Alexander Rodchenko, a mnoho iných…

Encyklopédia vyšla v anglickom jazyku a je určená pre každého, kto sa zaujíma o dejiny nielen fotografie,  ale taktiež o dejiny jednotlivých krajín Európy, o vývoj fotografie, a politické pozadie daného obdobia…
Táto publikácia má vyplniť medzeru v teórii fotografie. Má spĺňať funkciu základnej prehľadovej príručky, čím spĺňa nároky laickej verejnosti. Z hľadiska odbornosti textu je encyklopédia serióznym vedeckým dielom, ktorá stavia základ ďalšieho komplexného výskumu európskej fotografie.

Zdroj…