PHOTOMEDIA 2014

Pozývame Vás na účasť v medzinárodnej súťažnej výstave Photomedia 2014. Ide o fotografickú udalosť s dlhou tradíciou. Pri prezretí vybraných prác z minulých ročníkov sme sa rozhodli túto akciu podporiť.

Elek Papp - The Gypsie chief (Hungary)
Elek Papp – The Gypsie chief (Hungary)

Photomedia existuje z čistej lásky a vášni k fotografii a je založená na tíme dobrovoľníkov, ktorí túto akciu pripravujú. Akciu môžete sledovať na Facebooku alebo priamo na stránke podujatia.

Kliknite pre stiahnutie propozícií v PDF

Pozdrav z Macedónska a všetkým dobré svetlo želá Sašo N. Aluševski, predseda fotosalónu.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU – JAN POHRIBNÝ

Kde je hranica raja? Potrebujeme pas, aby sme ju mohli prekročiť, alebo stačí, že tam bytostne patríme, že stále máme ešte nádej, že i po nekonečnom rade hriechov, ktoré sme od vyhnania spáchali, sa tam možno raz vrátime? Fotografia môže byť celkom dobrým nástrojom či snáď skôr cestou k sebapoznaniu a snáď i k sebazlepšeniu. Ale ak sa má tento svet zmeniť, ak máme znovu objaviť raj, tak musíme predovšetkým začať sami u seba.

Svoje hľadanie koreňov, pôvodu i zmyslu bytia som sa pokúsil vyjadriť vo svojom asi najrozsiahlejšom cykle Nová doba kamenná, keď som sa zaoberal vzťahom k našej minulosti, spiritualite, k planéte Zem ako živej bytosti. Podstatu tohto cyklu tvoria stavby, alebo moje inštalácie interpretujúce posvätné miesta tzv. megalitickej kultúry. Táto kultúra bola možno posledným ľudským prejavom, kedy jeho stavby, zásahy do prírody – životného prostredia organicky zapadali, ba akoby tam odpradávna prirodzene „rástli“. Nepoužil som zobrazenie človeka, ale jeho prítomnosť je na kultových miestach citeľná. Je to energia spájajúca nás, Vesmír, Zem.

Cyklus Anjeli na tento princíp nadväzuje, ale je už zhmotnením, alebo konkrétnou podobou bytostí, ktoré obývajú tento svet. Moja predstava vychádza z presvedčenia, že každý z nás je vo svojej podstate Anjelom resp. čiastočkou Boha. My sme On – On sme My. Nič nového. To je myšlienka mnohých filozofií a náboženstiev. Pretože spájam anjela s normálnymi bytosťami, tak mu neprisudzujem možno toľko klasických symbolov a schopností, tak ako bežne chápeme bytosti pod pojmom Anjel. Sú nahí, krehkí, zraniteľní, sú zrkadlom nášho vnútorného ja.

A všetkým preniká svetlo, ktoré zhmotňuje, ktoré dáva priestor, ilúziu, že to, čo vidí náš zrak, skutočne existuje. To je aj princíp fotografie. Preto sa sveta okolo seba tak rád dotýkam svetlom. Celé naše bytie je však založené i na protipóloch a každé svetlo sprevádza i tieň. Aby sme poznali teplo potrebujeme chlad, aby sme dokázali rozpoznať pravdu, musíme poznať i čo je lož a rovnako tak nájdenie raja bez poznania pekla, ktoré si sami vytvárame asi nie je možné… Temným i nádejným stránkam civilizácie, zániku i zrodu sa preto venuje môj posledný súbor Industriálne city, ktorý vznikal najmä v Číne, krajine a systéme vo svojich kontrastoch až šokujúcich. Pri pohľade na polozborený, ale stále obývaný domček uprostred rozsiahlej demolácie, si možno uvedomíme, že hranica raja (a temnoty) je len v nás, že i fragment domova, kus nezborenej strechy nad hlavou môže znamenať raj.

Jan Pohribný, QEP

ALFRÉD WETZLER A PARTIZÁNI

Hrdinovia, kolaboranti a obete

OZ Publikum.sk, združenie SVK a Galéria Jána Koniarka pripravili na mesiac apríl cyklus podujatí k 70. výročiu napísania Správy Vrzba-Wetzler. O realite koncentračných táborov podali prvé písomné svedectvo dvaja slovenski utečenci z Osvienčimu – Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler.

Trnavský rodák Alfréd Wetzler sa o pár mesiacov neskôr, po začatí SNP koncom augusta 1944, pridal k partizánom a zapojil sa tak do protifašistického odoboja. V jeho osobe sa nám tak prepája viacero aj dnes aktuálnych a dôležitých tém.

Hlavnou osou programu je výstava ONI MY fotografa Šymona Klimana, ktorá bude od 1. do 25. apríla sprístupnená v Synagóge – centre súčasného umenia. Je to jeho prvá veľká samostatná výstava. „Na cykle fotografií Partizánov pracujem už zopár rokov. Zatiaľ som ich však prezentoval hlavne streetartovým spôsobom. V trnavskej Synagóge som konečne dostal možnosť posunúť ich aj do galerijného priestoru,“ povedal k výstave Šymon Kliman. Kurátorom výstavy je Fedor Blaščák.

Albert Mikoviny (foto Šymon Kliman)

Albert Mikoviny (foto Šymon Kliman)

Podrobnosti nájdete aj na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1395708774037253/

10. apríla sa uskutoční podujatie OMYL MENŠIEHO ZLA, rovnako v priestoroch Synagógy. V spolupráci s Historickým ústavom SAV prebehne od 17:00 séria krátkych prednášok s diskusiou a po nich približne o 19:00 projekcia dokumentárneho filmu o Mníchovskej dohode pod názvom Mier pre nášu dobu? (r. Otto Olejár a Ján Nemec, Veľká Británia, 1988, 100 minút).
Témy prednášok:
1. Jozef Tiso a židovská otázka na Slovensku v rokoch 1938-1945 (Ivan Kamenec),
2. Deportácie Židov zo Slovenska v roku 1942 (Ján Hlavinka),
3. Aktivity ilegálnej “Pracovnej skupiny” na záchranu Židov (Katarína Hradská).

Po Veľkej noci bude program pokračovať 23. apríla o 19:00 projekciou dokumentárneho filmu Zabudnutí muži (r. Otto Olejár, Veľká Británia, 1992, 90 minút) o československých letcoch v službách RAF počas Druhej svetovej vojny.

Cyklus podujatí zavŕši SPOMIENKOVÝ VEČER NA ALFRÉDA WETZLERA, ktorý sa uskutoční práve v deň 70. výročia napísania Správy Vrba-Wetzler a to v piatok 25. apríla so začiatkom o 19:00. Odpremietame na ňom dokumentárny film Útek z Osvienčimu (r. Alexander Dunlop, Veľká Británia/USA, 2008, 55 minút) a o Alfrédovi Wetzlerovi nám príde porozprávať Milan Richter, vydavateľ Wetzlerovho románu Čo Dante nevidel.

Ďalšie informácie môžete násť na adrese:
http://oz.publikum.sk/alfred-wetzler-a-partizani/

Projekt Alfréd Wetzler a partizáni pripravilo OZ Publikum.sk v spolupráci so združením SVK, Galériou Jána Koniarka a s podporou Mesta Trnava, Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, tlačiarne Bittner a Historického ústavu SAV. Ďakujeme i mediálnych partnerom Trnava-live.sk, My- Trnavské noviny, Trnavsko a .týždeň.

BARDAF INTERNATIONAL EXHIBITION

Cieľom súťaže je propagácia výtvarnej fotografie. Fotografie zaslané do kategórie: Kultúrne dedičstvo UNESCO musia byť zhotovené na miestach, ktoré sú vyhlásené ako kultúrne alebo prírodné dedičstvom UNESCO. V prípade pochybnosti autor je povinný doložiť na výzvu miesto kde fotografia vznikla. Súťaž je určená pre fotografov z celého sveta, ktorí zašlú max. 4 fotografie do každej kategórie. Digitálne súbory musia byť zaslané vo formáte JPEG v rozlíšení najviac 1024 pixelov dlhšia strana, krát 768, štvorec 768×768, maximálna veľkosť 800kb. Názov súboru musí byť vo formáte: priezvisko-posledné štyri čísla svojho telefónu-kategória a poradové číslo fotografie (napríklad.: smith-1234-A1.jpg).
Digitálne fotografie je možné zaslať troma spôsobmi:

  1. na adresu: Ing. Gabriel Grund, Kukorelliho 46, 08501 Bardejov, Slovakia spolu s poplatkom na CD nosiči
  2. emailom na adresu: fotoklubbardaf@gmail.com, v prílohe okrem fotografii zaslať aj prihlasovací formulár
  3. on-line: http://www.fotostrom.eu/forms/Bardaf2014/Bardaf2014.php

Hlavné ceny:
FIAP:
Odznak FIAP pre najlepšieho autora
Medaily FIAP: 5 zlatých, 5 strieborných, 5 bronzových, 30 čestných uznaní
Grand Prix mesta Bardejov
Cena Zväzu slovenských fotografov
Cena Fotoklubu BARDAF 10 čestných uznaní /dve v každej kategórii/
Cena Zväzu poľských umeleckých fotografov /Związek Polskich Artystów Fotografików/ zlatá strieborná a bronzová medaila

Viac na stránke podujatia….

38. ROČNÍK VÝSTAVY UMELECKEJ FOTOGRAFIE ZSF

Vývoj slovenskej fotografie je ovplyvňovaný určitým trendom vo svete, avšak naša slovenská fotografická tvorba má svoje špecifické postavenie, ktoré je prezentované aj na 38. ročníku výstavy umeleckej fotografie ZSF. Do tejto súťaže sa zapojilo 111 autorov, ktorí koncepčne a systematicky tvoria, s 570 fotografiami. Na Slovensku sú aj úspešné fotokluby, ktoré organizujú aktívny fotografický život vo svojom okolí a zúčastňujú sa domácich i zahraničných súťaží. Tieto aktivity priniesli mnohé ocenenia, ktoré zviditeľnili slovenskú fotografickú tvorbu a čiastočne aj ovplyvnili tvorivý a dejinný vývoj vo svetovom meradle. Výrazne sa to prejavilo po usporiadaní 29. svetového kongresu FIAP na Slovensku v roku 2008, na ktorom sa zúčastnilo 42 krajín a 159 delegátov.


Naši členovia sa zúčastňujú mnohých fotografických súťaží. Opätovne sme sa zúčastnili prestížnej svetovej súťaže TRIERENBERG SUPER CIRCUIT v Rakúsku, kde sme získali ôsmu zlatú medailu za slovenskú klubovú kolekciu, ktorá obsahovala fotografie týchto členov ZSF: Ľubomír SCHMIDA, AFIAP, ESFIAP, Karol KLVÁČEK, AFIAP, Igor ČOMBOR, AZSF, Ivan KENÉZ, AZSF, Otto JIRKA, Róbert RAGAN, Martin SPRUŠANSKÝ, Dušan MADAJ, Ján MIŠKOVIČ, AFIAP, Ing. Vladimír VEVERKA ,Peter HLADKÝ, Branislav BOĎA, Jana SVITEKOVÁ, Ing. Miroslav PFLIEGEL, EFIAP, ESFIAP. Na tejto súťaži zlatú medailu za klubovú kolekciu získal aj Fotoklub Bardaf Bardejov a takisto aj jeho členovia získali ďalšie ocenenia.

Úspešná tvorivá činnosť sa prejavuje aj na medzinárodných mapových okruhoch, kde fotkolub K91 Košice získal v minulom roku 1. miesto na mapovom okruhu Nekázanka v Prahe. V roku 2011 fotoklub pri ZSF Ružomberok získal 1. miesto na mapovom okruhu Nekázanka ako aj dvakrát za sebou (2010,2012) získal cenu Grand Prix na Inter Foto Vsetín v Českej republike. Na Petzvalovom mapovom okruhu (2012) ziskal 1. miesto fotoklub Gama Žilina. Na Českobudějovickom mapovom okruhu získali ocenenia dva slovenské kluby: 1. miesto fotoklub Nova Košice a 2. miesto fotoklub Gama Žilina. Tieto mnohé domáce i zahraničné úspechy priniesli v roku 2013 aktívnym autorom fotografické tituly ZSF ( 2 členom) a fotografické tituly FIAP (9 členom). Veľa našich členov usporiadalo autorské výstavy doma a v zahraničí, čo je prínosom pre kultúrnu reprezentáciu ZSF, a taktiež Slovenska.
Aj na tomto ročníku bola okrem voľnej témy aj súťažná kategória Digitálne manipulovaná fotografia, kde boli udelené dve ceny. Je zaujímavé a potešiteľné, že hlavné ceny boli udelené za čiernobiele fotografie, čo potvrdzuje pôvodné poslanie fotografie a v neposlednom rade aj kvalitu slovenskej fotografickej tvorby členov ZSF. Ako po minulé roky aj v tomto roku je spolu s premiérou 38. ročníka výstavy umeleckej fotografie ZSF prezentovaná aj fotografická tvorba Zväzu českých fotografov, čo nám prináša konfrontáciu a inšpiráciu pre našich členov.
Môžem konštatovať, že ZSF má významné historické postavenie vo vývoji slovenskej fotografie, ktorej výsledky pozitívne zviditeľňujú slovenskú fotografiu doma, ale hlavne v zahraničí, čo potvrdzujú svetové úspechy a podujatia.

Ľubomír Schmida, EFIAP, ESFIAP, MZSF
predseda ZSF

POZVÁNKA NA VÝSTAVU – BARDAF

BARDAF – bardejovský fotoklub, ktorého členovia (klub má dnes 22 členov) vystavujú na fotografických salónoch po celom svete a získavajú tam významné ocenenia za svoju tvorbu, vystavujú v Šarišskej galérii práve v období, keď ďalších päť titulov Fédération Internationale de l’Art Photographiquem obdržali členovia BARDAF.Titul EFIA získali Gabriel Grund,Jaroslav Gutek,Vladimír Savčinský a titul AFIAPJuraj Brezovský a Ferdinand Hažlinský. Medzi významné úspechy klubu v tomto roku patrí najmä obhajoba klubového zlata ako BEST MIXED CLUBS, na druhom najvýznamnejšom fotografickom salóne na svete Trierenberg Super Circuit, ktorého sa zúčastnilo 3743 autorov zo 75 štátov.

Členovia fotoklubu BARDAF Bardejov budú tentokrát prezentovať svoje fotografie v Šarišskej galérii v Prešove, Hlavná 51.

Vernisáž výstavy tohto úspešného bardejovského klubu sa uskutoční 2. augusta 2013 o 16:00 hod. v Šarišskej galérii v Prešove.

Výstava bude prístupná do konca augusta