PANORAMA OF MY COUNTRY 2013

Štvrtý ročník medzinárodného salónu fotografie PANORAMA OF MY COUNTRY 2013 organizovaný Národnou asociáciu ukrajinských umeleckých fotografov pod patronátom ISF – Image sans Frontière Label ISF 2013 vyzýva fotografov aby posielali svoje práce a zapojili sa tak do toho unikátneho podujatia.

Požiadavky:

Fotografie by mali zachytávať esenciu každej krajiny, jej ľudí, prírodné scenérie, históriu, architektúru, udalosti, tradície a folklór.

 • Podujatie je otvorené foografom z celého sveta
 • Téma je otvorená.
 • Súťaž pozostáva z dvoch sekcií:

A. Panoramatický formát
Veľkosť: Odvodeniny od 1:2 do 1:7; minimálna veľkosť kratšej strany – 30cm.
B. Tradičný formát
Veľkosť: Odvodeniny 2:3 (30x45cm a 40x60cm), ostatné veľkosti sú akceptované pri dodžaní rozmeorv kratšej (30 cm) a dlhšej (60 cm) strany fotografie.

 • Účastník môže zaslať maximálne 5 fotografií do každej sekcie.
 • V prvej fáze sa fotografie zasielajú e-mailom na adresu photopanorama2010@gmail.com, vo formáte JPG v rozmeroch 72 dpi 300 kb, pre panorámy  je požadovaný rozmer kratšej strany 600 px, pre formát 2:3 je to 1200 px dlhšej strany. Spolu s fotografiami je nutné zaslať aj vyplnený formulár a potvrdenie o zaplatení. Bez zaslania potrebných potvrdení sa fotografie do súťaže nezaradia. Po rozhodnutí poroty v druhej fáze autori zasielajú vybrané práce na tú istú adresu v plnom rozlíšení podľa požiadaviek (A a B), tak aby ich bolo možné tlačiť.
 • Fotografie nesmú obsahovať pasparty alebo rámiky.
 • Práce, ktoré boli použité na podobných podujatiach na Ukrajine alebo v zahraničí nebudú porotou akceptované.
 • Formuláre musia byť vyplnené v anglickom alebo francúzskom jazyku.
 • Každá zaslaná práca musí obsahovať- identifikačné číslo, meno, priezvisko, titul a krajinu (1_ name_surname_ title_country)
 • Príspevky v sekcii “Panoráma” musi mať na začiatku uvedené písmeno “P” (1P_name_surname_ title_country)
 • Vstupné polatky pre fotografov:

- $ 15 / 12 euro pre jednu sekciu;
- $ 20/ 15 euro pre obe sekcie.
Ak uhrádzate polatky cez PAYPAL, použite túto adresul:
sydpipes1@gmail.com

 • Porota:

• Volodymyr OHLOBLIN, NSPAU – Kharkiv, Ukraine
• Akaki PKHAKADZE, Chairmen of the Association of Photographers of Georgia – Tbilisi, Georgia
• Eero VENHOLA, EFIAP, SKsLE – Helsinki, Finland

 • Ocenenia:

A) Sekcia A – ISF medaile a certifikáty;
B) Sekcia B – medaile a certifikáty National Society of Photo Artists of Ukraine;
C) Sekcie A a B – ceny od sponzorov.

Víťazi budú ocenení medailou a diplomom International Photo Association Image sans Frontière (ISF) a National Society of Photoartists of Ukraine (NSPAU), spolu s oceneniami od sponzorov.

 • Výhry:

• SLR lens TAMRON AF 18-200mm F/3,5-6,3 XR Di II LD Asp
• SLR lens TAMRON AF 18-200mm F/3,5-6,3 XR Di II LD Asp
• Tripod professional SLIK Able 300 DX
• Tripod professional SLIK Able 300 DX
• TENBA Photorucksack Mixx Photo Daypack Small Black (638-651)
• TENBA Photorucksack Mixx Photo Daypack Small Blue (638-653)
• Manfrotto Set MK294A3-A0RC2
• Manfrotto Set MK294A3-A0RC2
• Manfrotto Set MK294A3-A0RC2
• Manfrotto Set MK294A3-A0RC2
• Manfrotto Set MK294A3-A0RC2
• Manfrotto Set MK294A3-A0RC2

 • Každý účastník obdrží katalóg z výstavy.

Katalógy z ročníkov 2010, 2011 a 2012 sú k nhliadnutiu tu:
http://issuu.com/stranik/docs/photopanorama
http://www.calameo.com/read/0001029925e88eb8f9c29

 • Každý účastník vlastní autorské práva na svoje zaslané práce, a zaslaním prác do súťaže povoľuje organizátorom použiť ich a reprodukovať za účelom propagácie tohto podujatia.”Panorama of My Country”.
 • Dôležité trmíny

- Zaslanie prác do 11.59 p.m, 23 júl  2013
- Porota: 30 júl 2013
- Výsledky poroty: august 2013
- Otvorenie výstavy a odovzdávanie cien: 30 september 2013
- Výstava potrvá od 30 septembra do 7 októbra 2013
- Zaslanie katalógov: jeseň 2013

 • Kontakt

National Society of Photo Artists of Ukraine
P. O. Box 532-В, 01001 КYIV, Ukraine
Tel.: +38(044)361.76.92
photospilka@ukr.net
www.photospilka.com

FOTOGRAFICKÉ VARIÁCIE

Viera sa dá prežívať i zobrazovať rôzne – dôkaz uvidíte vo Zvolene.

Duchovný svet každý z nás vníma, zažíva, aj zobrazuje inak. Ak chcete spoznať pohľady troch dokumentárnych fotografov na tému viery a jej prežívania – rezervujte si miesto v diári na koniec septembra. Výstava fotografií Jindřicha Štreita, Matúša Zajaca a Andreja Lojana „Variácie“ vám ponúka príležitosť– navštíviť Zvolenský zámok a zamyslieť sa nad odkazmi fotografických výpovedí.

Originálnu výstavu fotografií Jindřicha Štreita, Matúša Zajaca a Andreja Lojana pod kurátorskou taktovkou Ivany Pástorovej s názvom „Variácie“ možno navštíviť v severozápadnej bašte Zvolenského zámku v čase od 30. septembra do 19. októbra. Výstavu za prítomnosti autorov otvorí kunsthistorička Daniela Čarná na vernisáži 30. septemra o 15:00 hodine.

Jindřich Štreit patrí medzi najvýznamnejších českých dokumentárnych fotografov. Už 40 rokov zobrazuje v plynutí času ľudí, spojených a žijúcich vierou, pričom nejde o jednu cirkev či náboženskú spoločnosť. Vo svojej tvorbe sa nevyhýba kritickému nazeraniu na negatívne dopady a vplyvy komunistického režimu na život jednoduchého obyvateľstva.

Na Zvolenskom zámku bude verejnosti predstavený cyklus fotografií, ktorý Štreit venoval kňazovi Květoslavovi Kulavíkovi k jeho 90-tym narodeninám. Popredný český fotograf tohto obdivuhodného muža fotografuje už viac ako 3O rokov – po vizuálnej, historickej či intelektuálnej stránke ide o osobnú až intímnu fotografickú výpoveď o ľudskosti – o živote pána farára, o jeho službe ľuďom v dedine Náklo. Cyklus však zobrazuje aj stíšené momenty zo života kňaza – prežívanie samoty na fare.

Českého tvorcu doplnia svojimi fotografickými cyklami – pohľadmi na prežívanie viery aj dvaja slovenskí fotografi. Matúš Zajac viac ako 20 rokov hľadá prostredníctvom fotografie odpoveď na otázku: Prečo kto verí. V rôznych podobách náboženstiev a cirkví potom nachádza človeka ako individualitu a jeho prežívanie vzťahu s Bohom, vzťahu k Posvätnu. Mnohoraké okamihy sa však zlučujú v jednom bode – v ľudskej duši, ktorá prahne po nekonečnosti. Dvadsať rokov hľadania a nachádzania pretavil v roku 2011 Matúš Zajac do svojej prvej monografie s názvom „Podoby viery“. Práve z tejto publikácie mali možnosť predovšetkým obyvatelia Bratislavy uzrieť podnetné ukážky. Tentoraz sa črtá podobná možnosť práve na Zvolenskom zámku.

Posledný autor z trojice vystavujúcich fotografov: Andrej Lojan sa svojím vstupom do misijno-rehoľnej Spoločnosti Božieho Slova v roku 2001 začal v tvorbe orientovať predovšetkým na zaznamenanie a tvorivú interpretáciu duchovného života budúcich kňazov. Cyklus jeho fotografií s názvom „Nevšedná všednosťpredstavuje formáciu veriacich mužov, ktorí sa v prostredí misijného domu pripravujú na svoje poslanie – slúžiť Bohu a ľuďom, stať sa misionárom. Kurátorka výstavy Ivana Pástorová vysvetľuje: „Individuálne prežívanie duchovného života a spoznávanie spirituality väčšieho spoločenstva je popretkávané rôznymi okamihmi. Nie je jednoduché tieto momenty zachytiť objektívnom (najmä ak chceme zotrvať v dokumentárnej rovine a neskĺznuť do štylizácie či obyčajnej propagácie duchovného života). A presne takéto je naše prežívanie viery – nie jednotvárne, ani vždy radostné, ale odovzdané, dôstojné, jedinečné.“

Súhrnné info o foto-výstave:

Názov: Variácie – výstava fotografií Jindřicha Štreita, Matúša Zajaca a Andreja Lojan

Miesto: Zvolenský zámok – Severozápadná bašta

Trvanie výstavy: od 30. 9. 19. 10. 2012, vernisáž 30. 9.201215:00 hod.

Kurátorka výstavy: Ivana Pástorová, Výstavu otvorí: Daniela Čarná