ZA KRÍŽOM

Výstava „Za krížom“ je od 5. decembra 2013 uvedená v Galérii Domu fotografie v Liptovskom Mikuláši. Výstava pod taktovkou dvoch kurátoriek – Lucie Benickej z Domu fotografie a Ivany Pástorovej interpretuje každodenné životné okamihy nasledujúce “kríž” v dielach súčasných slovenských dokumentárnych fotografov a v tvorbe významného českého fotografa Jindřicha Štreita, ktorí sa cielene venujú sakrálnej téme vo vybraných dokumentárnych projektoch. Premiérová tematická výstava interpretuje púte, kresťanské sviatky a udalosti i misie, ako aj každodenné rituály.  Výstava je venovaná 1150. výročiu príchodu solúnskych vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda a realizovaná vďaka podpore Ministerstva kultúry SR.

Súčasná dokumentárna fotografia na Slovensku, rovnako ako i vo svete, ponúka nové formy vyjadrenia. Výstava je koncipovaná z diel renomovaných autorov, ako aj z tvorby nových mien vo fotografii. Koncept výstavy zahŕňa každodenné životné putovanie “za krížom”. Výstava predstavuje tvorbu staršej a strednej generácie slovenských autorov, ktorí sa dlhodobo aktívne podieľajú na rozvoji dokumentárnej tradície slovenskej fotografie:  Pavol BreierJozef SedlákAndrej BánAlan HyžaJozef Ondzík a Matúš Zajac.

Výstava uvádza aj mladých autorov v súčasnej dokumentárnej fotografii, akými sú Andrej Lojan, Michal Fulier a Laco Maďar. Predstavený cyklus Borisa Németha sa vyznačuje presahmi ku konceptuálnemu dokumentu. Výstava je doplnená o elitný dokumentárny projekt významného české fotografa Jindřicha Štreita “Brána nádeje”, čo otvára možnosti kultúrneho dialógu a konfrontácie klasickej hodnoty dokumentu s ďalšími interpretáciami v súčasnosti.

Z dôvodu rekonštrukcie Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa bude výstava verejnosti opäť sprístupnená od januára, 2014.

  • DOM FOTOGRAFIE: Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Tranovského 3, SK – 031 01 Liptovský Mikuláš, dom.fotografie@gmail.com
  • Galéria otvorená utorok – sobota, 10.00 – 17.00

Pozvánka v PDF