38. ROČNÍK VÝSTAVY UMELECKEJ FOTOGRAFIE ZSF

Vývoj slovenskej fotografie je ovplyvňovaný určitým trendom vo svete, avšak naša slovenská fotografická tvorba má svoje špecifické postavenie, ktoré je prezentované aj na 38. ročníku výstavy umeleckej fotografie ZSF. Do tejto súťaže sa zapojilo 111 autorov, ktorí koncepčne a systematicky tvoria, s 570 fotografiami. Na Slovensku sú aj úspešné fotokluby, ktoré organizujú aktívny fotografický život vo svojom okolí a zúčastňujú sa domácich i zahraničných súťaží. Tieto aktivity priniesli mnohé ocenenia, ktoré zviditeľnili slovenskú fotografickú tvorbu a čiastočne aj ovplyvnili tvorivý a dejinný vývoj vo svetovom meradle. Výrazne sa to prejavilo po usporiadaní 29. svetového kongresu FIAP na Slovensku v roku 2008, na ktorom sa zúčastnilo 42 krajín a 159 delegátov.


Naši členovia sa zúčastňujú mnohých fotografických súťaží. Opätovne sme sa zúčastnili prestížnej svetovej súťaže TRIERENBERG SUPER CIRCUIT v Rakúsku, kde sme získali ôsmu zlatú medailu za slovenskú klubovú kolekciu, ktorá obsahovala fotografie týchto členov ZSF: Ľubomír SCHMIDA, AFIAP, ESFIAP, Karol KLVÁČEK, AFIAP, Igor ČOMBOR, AZSF, Ivan KENÉZ, AZSF, Otto JIRKA, Róbert RAGAN, Martin SPRUŠANSKÝ, Dušan MADAJ, Ján MIŠKOVIČ, AFIAP, Ing. Vladimír VEVERKA ,Peter HLADKÝ, Branislav BOĎA, Jana SVITEKOVÁ, Ing. Miroslav PFLIEGEL, EFIAP, ESFIAP. Na tejto súťaži zlatú medailu za klubovú kolekciu získal aj Fotoklub Bardaf Bardejov a takisto aj jeho členovia získali ďalšie ocenenia.

Úspešná tvorivá činnosť sa prejavuje aj na medzinárodných mapových okruhoch, kde fotkolub K91 Košice získal v minulom roku 1. miesto na mapovom okruhu Nekázanka v Prahe. V roku 2011 fotoklub pri ZSF Ružomberok získal 1. miesto na mapovom okruhu Nekázanka ako aj dvakrát za sebou (2010,2012) získal cenu Grand Prix na Inter Foto Vsetín v Českej republike. Na Petzvalovom mapovom okruhu (2012) ziskal 1. miesto fotoklub Gama Žilina. Na Českobudějovickom mapovom okruhu získali ocenenia dva slovenské kluby: 1. miesto fotoklub Nova Košice a 2. miesto fotoklub Gama Žilina. Tieto mnohé domáce i zahraničné úspechy priniesli v roku 2013 aktívnym autorom fotografické tituly ZSF ( 2 členom) a fotografické tituly FIAP (9 členom). Veľa našich členov usporiadalo autorské výstavy doma a v zahraničí, čo je prínosom pre kultúrnu reprezentáciu ZSF, a taktiež Slovenska.
Aj na tomto ročníku bola okrem voľnej témy aj súťažná kategória Digitálne manipulovaná fotografia, kde boli udelené dve ceny. Je zaujímavé a potešiteľné, že hlavné ceny boli udelené za čiernobiele fotografie, čo potvrdzuje pôvodné poslanie fotografie a v neposlednom rade aj kvalitu slovenskej fotografickej tvorby členov ZSF. Ako po minulé roky aj v tomto roku je spolu s premiérou 38. ročníka výstavy umeleckej fotografie ZSF prezentovaná aj fotografická tvorba Zväzu českých fotografov, čo nám prináša konfrontáciu a inšpiráciu pre našich členov.
Môžem konštatovať, že ZSF má významné historické postavenie vo vývoji slovenskej fotografie, ktorej výsledky pozitívne zviditeľňujú slovenskú fotografiu doma, ale hlavne v zahraničí, čo potvrdzujú svetové úspechy a podujatia.

Ľubomír Schmida, EFIAP, ESFIAP, MZSF
predseda ZSF